– Det foregår et spill om høgskolene i nord

Rektor ved Høgskolen i Harstad mener to Universiteter i nord er best.

Høgskolen i Harstad

Universitetet i Nordland har allerede vært i kontakt med Høgskolen i Harstad for å se på hvordan skolen kan utvikle seg videre faglig.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Det pågår en et spill om høgskolenes tilknytning til universitetene i landsdelen.

Det sier rektor ved høgskole i Harstad, Bodil Olsvik.

Hun mener debatten om framtidig utdanningsstruktur er tilnærmet nytteløs så lenge man ikke kjenner til hva innholdet i en ny struktur blir.

Olsvik mener Nord-Norge er tjent med to universiteter i fremtiden, heller en ett stort universitet. Det mener hun er fordi utdanningsinstitusjonen skal betjene en landsdel som er geografisk spredt.

– Så får vi heller diskutere oss frem til hvordan de skal se ut i fremtiden, sier Olsvik.

Enda er det mange forskjellige alternativer for de høyeste utdanningsinstitusjonene i nord. Et felles univeristet er en mulighet.

Rektorer

Tidligere Tromsø-rektor Jarle Aarbakke (t.v.) og Finnmark-rektor Sveinung Eikeland kom i mål med fusjonsprosessen for nøyaktig et år siden. Fra 1. august 2013 var Høgskolen i Finnmark historie. Nå kan Høgskolene i Harstad og Narvik gå samme vei.

Foto: Inger Elin Utsi

Dersom det fortsatt blir to slik det er i dag, er spørsmålet hva som vil skje med høgskolene. En mulighet er at Høgskolen i Narvik går til Tromsø, mens Høgskolen i Harstad går til Bodø.

Universitetet i Nordland har allerede vært i kontakt med Høgskolen i Harstad for å se på hvordan skolen kan utvikle seg videre faglig. Universitetet i Tromsø har sagt at de ønsker alt under ett tak, forteller rektoren i Harstad.

Det siste er foreløpig en løsning Høgskolen i Harstad ikke vet så mye om forteller rektoren.

– Dette er et spill. Det handler om posisjonering og fra hvilket av alternativene man kan hente mest ut av, sier Olsvik.