– Et liv i nord er ikke mindre verdt enn et liv i sør

Et ambulanse-jetfly i Nord-Norge ble omtalt som et kvantesprang for beredskapen. Nå blir planene mest sannsynlig forkastet. Det får Mads Gilbert til å reagere.

Ambulansefly

I dag bruker Luftambulansetjenesten fly av typen Beech 200, som flyet på bildet. Et jetfly i Tromsø skulle egentlig erstatte ett av de tre propellflyene som er i Finnmark. Men det kunne blant annet ikke lande i Hammerfest, der Finnmarks største sykehus ligger.

Foto: Luftambulansetjenesten

– Å få jetfly inn i Luftambulansetjenesten er et kvantesprang som bedrer beredskapen for Svalbard, og gir bedre pasientsikkerhet i hele landet, sa daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, i mai.

Snøskredet som tok to menneskeliv på Svalbard i desember lå friskt i minne. Da måtte helsepersonell og utstyr flys opp med både ambulanse- og rutefly fordi Luftambulansetjenestens propellfly ikke hadde mulighet til å frakte alt det nødvendige utstyret fra Tromsø til Longyearbyen. I tillegg måtte de låne et ambulanse-jetfly fra Sverige.

Planen i mai var å få på plass ett jetfly på Gardermoen og ett i Tromsø.

Forslaget fikk reaksjoner, blant annet i Finnmark, hvor de mente et slik fly vil svekke dagens beredskap.

Mandag ble anbudet for ambulanseflytjenesten fra 2019 ferdigstilt. Direktørene i de fire regionale helseforetakene bestemte seg for kun å satse på et ambulanse-jetfly, stasjonert på Gardermoen.

De mener løsningen med et jetfly i Tromsø rett og slett ble for dyrt.

– Svart dag for Nord-Norge

Mads Gilbert

Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN, forstår ikke prioriteringen om å droppe ambulanse-jetfly i Nord-Norge.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Det er rett og slett en svart dag for akuttberedskapen i Nord-Norge. De bygger opp beredskapen i sør, og ned i nord. Et liv i nord er ikke mindre verdt enn et liv i sør, sier Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han argumenterer blant annet med at dagens ambulansefly ikke har godt nok rekkevidde for å fly til Svalbard. For en slik tur må de prioritere hvilket utstyr de skal ha med. I tillegg er det begrenset med kapasitet når det kommer til personer i propellflyene. I tillegg er det ikke alltid propellflyene kan fly helt til Svalbard, på grunn av været. Da vil et jetfly være til å stole på.

– Dette gjelder ikke bare store akutte hendelser, men også vanlig sykdom, som infarkt og slag. Slike pasienter må som oftest flys til Tromsø, sier Gilbert, som forteller at et ambulanse-jetfly kan lande i Bodø, Alta, Banak, Tromsø og i Longyearbyen.

Kjersti Askholt

IKKE HØRT: Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt, er leder for Beredskapsrådet på øygruppa. Hun mener det er uheldig at verken de eller Polarutvalget har fått sagt sin mening i prosessen med ambulanse-jetfly.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Styrker hele landet

Selv om de ikke satser på et jetfly i Nord-Norge, mener Luftambulansetjenesten at jetflyet på Gardermoen vil kunne settes inn ved større hendelser andre steder i landet, og styrker dermed den totale beredskapen i hele landet.

– I flytid vil jetflyet kunne hente en pasient på Svalbard og fly til Tromsø like raskt som dagens ambulansefly kan gjøre det fra Tromsø, skriver de i en pressemelding.

– Hvordan kan de beskrive et ambulanse-jetfly i Tromsø som et kvantesprang for beredskapen, for så å hevde at det er like bra å bare ha et fly på Gardermoen, spør Mads Gilbert.

– Flyet på Gardermoen vil være opptatt med sine ting. Vi er avhengig av å ha et slik fly tilgjengelig i Nord-Norge, som kan brukes uten forsinkelser, sier Gilbert.

Anskaffelsen av nye ambulanseflytjenester fra 2019 sendes ut på anbud i løpet av uka, med endelig avgjørelse sommeren 2017.

Topptur mot Snønipa

FLERE TURISTER, FLERE ULYKKER: Mads Gilbert mener den økte mengden turister som søker ut i den nordnorske naturen kan føre til flere ulykker, og dermed økt behov for et ambulanse-jetfly.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK