– En løsning vi kan stå inne for

Høyre vedtok å gå til valg på to nordnorske regioner, men forslaget møter motstand fra Troms Senterparti.

Fylkesleiarar i Høyre frå Nord-Noreg

De tre fylkeslederne i Nord-Norge kom fram til et kompromiss, til tross for store uenigheter fram til nå. Fra venstre: Jo Inge Hesjevik, Jonny Finstad og Geir-Inge Sivertsen.

Foto: Daniel Sørdahl / Høyre

– Det er ikke det primære ønsket til Troms høyre. Vi har ment, og mener fortsatt, at det beste ville være å ha én nordnorsk region og beholdt de tre fylkene, sier fylkesleder Geir-Inge Sivertsen i Troms Høyre.

Vedtaket på Høyres landsmøte ble at partiet skal gå til valg på at landsdelen skal deles i to regioner. Nordland blir den ene, mens Troms og Finnmark går sammen.

– Men så har vi også sagt at man på se på en hensiktsmessig grensejustering mellom dagens Troms og Nordland, for å oppfylle de optimale tilpasningene for å sikre bo- og arbeidsregioner, og offentlige funksjoner, sier Sivertsen.

Han mener dette Nord-Norge som én region har blitt et scenario som er umulig å få til, både fordi Nordland Høyre ikke ønsker en slik løsning, og det er heller ikke noe støttepartiene i regjeringen ser for seg.

– Når Troms Høyre ikke får vårt primære ønske, så er dette en løsning vi kan stå inne for.

Fylkesgrensen kan bli flyttet

– Kan det innebære at fylkesgrensen blir flyttet?

– Det er jo flere ganger påpekt at Nordland har en litt uhensiktsmessig grense, og det pågår jo også en del prosesser i forhold til kommunestruktur som kanskje vil påvirke det, svarer Sivertsen.

Flere partier har gått sammen i ønsket om å slå sammen flere av dagens fylke til færre regioner. Det har blitt sagt at det kan bli 11 regioner i Norge, i stedet for dagens 19 fylker.

– Så er det jo Stortinget som til syvende og sist skal vedta regioninndelingen. Om de ser bort fra det vi har konkludert med er mulig og innlemmer hele Nord-Norge i én region, så vil vi i Troms Høyre være fornøyd med det.

– Dette er en tvangssammenslåing

Svein Leiros

Fylkesleder Svein Leiros i Troms Senterparti er kritisk til forslaget fra Høyre.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

En som ikke er fornøyd med forslaget, er fylkesleder Svein Leiros i Troms Senterparti.

– Man må først se på hvilke oppgaver som skal komme til regionene, og det har ikke kommet noe slikt. I Troms Senterparti har vi vært klare på at vi ønsker primært å stå alene, men at vi i hvert fall må se på hvilke oppgaver som skal tilføres regionene.

Leiros mener vedtaket fra Høyre er helt uferdig.

– Dette er jo en tvangssammenslåing av tre fylker som egentlig i utgangspunktet har sagt nei.