– En del kvinner som føder på vei til sykehuset vil ikke ha flere barn

Erna Solberg hevder at norske kvinner er fornøyde med fødetilbudet i Norge, og viser til en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Men den inkluderer ikke de kvinnene som ufrivillig føder utenfor sykehus. En gruppe som har en helt annen opplevelse.

Bunad i Sandnessjøen

FORTSETTER DEMONSTRASJONENE: I dag tropper den såkalte bunadsgeriljaen opp på Stortinget, for å fortsette sine demonstrasjoner mot nedleggelse av fødesteder flere plasser i Norge. Her fra Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Over hele landet demonstrerer bunadskledde kvinner og menn mot forslagene om å legge ned fødetilbud på Helgeland i Nordland, og i Møre og Romsdal.

I dag fortsetter protestene utenfor Stortinget.

Statsminister Erna Solberg mener fødetilbudet vil være godt nok, til tross for nedleggelsene.

I debatt mot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viste Solberg til en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Den sier at norske kvinner er fornøyde med dagens fødetilbud i Norge.

Men brukerundersøkelsen inkluderer ikke kvinner som har opplevd transportfødsler og ufrivillige fødsler utenfor institusjon.

Det reagerer leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, på.

– Jeg mener at alle kvinner må være inkludert når man snakker om tilfredshet med dagens fødetilbud, og spesielt de kvinner som opplever at de ikke når frem til fødestedet, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

For flere kvinner som opplever slike fødsler, sitter igjen med en skremmende opplevelse.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleier Forbund.

Foto: Kristin Henriksen / NSF

Redd og utrygg i lang tid etter fødsel

Eline Skirnisdottir Vik ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med Gunn Therese Haukland nylig fått publisert resultatene fra ti dybdeintervjuer med kvinner som ikke rakk fram til fødeavdelingen i tide i det internasjonalt tidsskriftet «Midwifery».

– Kvinnene i undersøkelsen er veldig tydelig på at de har følt seg livredd for både seg selv og barnet, alene i en vanskelig situasjon. Mange kjenner at de er utrygge i lang tid etter fødselen. Noen av dem vil heller ikke få flere barn, sier Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

De siste tre årene har 1 090 barn blitt født før mor når fødested. Andelen ikke-planlagte fødsler utenfor fødested ble doblet på landsbasis frem til 2009, og har deretter vært stabilt høy.

Derfor kjemper nå bunadsgeriljaen for at lokale fødetilbud ikke skal legges ned i distriktene. Også Jordmorforbundet tar til motmæle, og viser til at det er lagt ned 115 fødesteder, og at det nå er 45 igjen på landsbasis.

Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen
Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Kvinner er fornøyd med fødetilbudet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie bekrefter at dem som føder ufrivillig utenfor institusjon ikke er med i undersøkelsen statsminister Erna Solberg viser til.

– Men den debatten som Erna Solberg deltok i handlet om fødetilbudet, og norske kvinner er blitt mer fornøyd med tilbudet, sier Høie.

Tallet på kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus er doblet på 30 år. Antallet lå i 2017 på 336 fødsler, ifølge en undersøkelse av fødsler utenfor sykehus i Norge, gjort av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

I likhet med statsministeren, argumenterer altså Høie også med at de fødende i Norge er mer fornøyd i dag enn for noen år siden.

– Det er blitt tryggere å føde i Norge, selv om vi skal jobbe hele veien for at det skal bli færre fødsler som skjer uplanlagt utenfor institusjon, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Jordmor i bil gir ikke optimal fødselsomsorg

Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet er derimot ikke tilfreds.

Ikke bare planlegger regjeringen å legge ned flere fødesteder. Også tilbudet om å få jordmor med i ambulansen når du må fraktes til sykehus for å føde forsvinner i flere kommuner. Deriblant i Målselv kommune i Troms, der både kvinner og jordmødre frykter alvorlige konsekvenser.

Jordmorforbundet vil presisere at følgetjeneste med jordmor er livsviktig og nødvendig, men kan aldri erstatte en fullverdig fødeavdeling.

– Ved normal fødsel på sykehus så overvåker jordmor om mor og barn tåler fødselsarbeidet, og når vi alle sitter fastspent i fart så har vi ikke en optimal fødselsomsorg, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun argumenterer også med at forskning til Stiftelsen Norsk Luftambulanse viser at vi har mye bedre tall på barnedødelighet på barn som fødes på sykehus.

– Vi vet nå at det er avstand til fødested som er avgjørende for om mor og barn overlever fødselen, og ifølge WHO hadde vi allerede i 2009 færre fødeinstitusjoner enn anbefalt for en trygg fødselsomsorg i Norge, sier Hanne Charlotte Schjelderup.