NRK Meny
Normal

– Eksisterte ikke bilag for strømsalg i Kraft & Kultur

Tidligere visekonsernsjef i Kraft & Kultur forklarte i tingretten i Stockholm mandag at det ikke eksisterte noe bilag for strømsalg i selskapet.

Kjell Ove Straumsnes

Kjell Ove Straumsnes var visekonsernsjef i Troms Kraft. I dag møtte han som vitne i rettssaka i Stockholm.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Kjell Ove Straumsnes var visekonsernsjef i Troms Kraft fra 2008, og sto sentralt i oppryddingen etter at skandalen i TKs datterselskap ble avdekket i 2011.

Straumsnes var også innvalgt i styret i Kraft & Kultur. Nå jobber han ikke lenger i Troms Kraft.

Aktor, statsadvokat Lennart Gollard spurte om rutinene i Kraft & Kultur.

– Det var Boris Benulic som rapporterte om den økonomiske utviklingen i selskapet. Det som kalles «opptjente inntekter som ikke var fakturert», var en stadig økende post. En begrunnelse var problemer med fakturering til kundene, sa Straumsnes.

Han forklarte at de fikk revisorbrev to ganger i året, med detaljerte beskrivelser på 15–20 sider.

– Jeg kan ikke huske at vi fikk noen kritiske bemerkninger til posten «opptjente inntekter». Men det var et problem ettersom det måtte finansieres med kassekreditt med garanti fra morselskapet, Troms Kraft, sa Straumsnes.

– Vi hadde et meget alvorlig problem

Kassakreditten som Troms Kraft garanterte for var i en periode på over en milliard kroner.

– Vi slet med likviditeten. Vi etablerte Kraft & Kultur i Norge, og hadde planer om et lignende i Danmark. Vi var enig i at vi måtte styrke økonomisiden. Forslaget kom trolig fra Boris Benulic, forklarte den tidligere visekonsernsjefen.

Kjell Ove Straumsnes og Tore Brynjulfsen

Kjell Ove Straumsnes og Tore Brynjulfsen fra Troms Kraft Marked på vei inn til retten.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Straumsnes sa videre at de i 2011 prøvde å få til et rapporteringssystem om likviditeten, uten å lykkes. Boris hadde et forslag til løsning om å få fakturert strømsalget.

Var det noe å fakturere?

– I november, før saken sprakk i 2011, fikk vi beskjed om at regnskapene og systemet med «opptjente inntekter» gjorde at vi hadde et meget alvorlig problem. Men Boris sa i november 2011 at det bare var å «trykke på knappen» og fakturere ut beløpene.

Trykket han på knappen?

– Nei, det skjedde ikke noe. Vi lå ikke så mye bakpå med hensyn til faktureringen.

Tap på over 1,5 milliarder

Straumsnes fikk ansvaret med å gjøre ferdig regnskapet etter november 2011. Han forklarte at de da så store regnskapsfeil.

– Det ble gjort endringer i regnskapet også for 2010 og 2009. Og det var bakgrunnen til at vi regnskapsførte et tap på over 1,5 milliarder kroner, fortalte Kjell Ole Straumsnes.

Viseaktor Ted Murelius spurte om hva slags skade Kraft & Kultur har gjort.

– Vi gjorde en korreksjon på rundt 1,5 milliarder kroner. Det ble en kritisk situasjon for Troms Kraft. Vi hadde plutselig mistet en tilgang på inntekter, og var hardt presset likviditetsmessig.

–Bilag er det aller viktigste

Fram til våren 2012 måtte de holde bankene løpende orientert.

– I tillegg jobbet vi med undersøkelser om underprising av strøm til kunder. Vi holdt på utredninger om tapskontrakter fram til mai 2012, før vi så konturene av konsernregnskapet for 2011. Vi solgte ut aksjer til Troms Kraft Kraftforsyning og Energi til et svensk selskap for 1,2 milliarder kroner.

Har du som revisor av yrke sett på bilagene?

– Det eksisterte ikke bilag, fikk jeg beskjed om.

Hvordan reagerte du?

– Det er selvfølgelig brudd på regnskapslovene. Bilag er kanskje de aller viktigste dokumentene i et regnskap.

– Kraftig overvurdert

Straumsnes forklarte at Benulic hadde forsøkt å forklare TK-ledelsen om hva som hadde skjedd i Kraft & Kultur.

– Men min oppfatning var at han var langt unna sannheten om hva som hadde skjedd. Posten «opptjente inntekter» var kraftig overvurdert, sa Straumsnes.

På spørsmål fra forsvarer Hans Strandberg svarte Straumsnes at Benulic i tidligere styremøter alltid hadde en adekvat forklaring på hvorfor posten opptjente inntekter var økende.

Mandag og tirsdag forklarer ansatte og tidligere ansatte i Troms Kraft seg i tingretten om deres befatning med Kraft & Kultur.