NRK Meny
Normal

– Det føles dypt krenkende

12 kommuner i Finnmark har vedtatt en ordning som gjør at barnehjemsofre kan ende opp med 5.000 kroner i oppreisning, mener Prosjekt Oppreisning Finnmark.

Saken rundt oppreisning til de som har lidd overlast etter å ha blitt plassert i barnehjem i Finnmark har pågått i lang tid.

Situasjonen på barnehjemmene var ferdig gransket i september i 2008, og konklusjonen var at det har forekommet grove fysiske overgrep av voldelig og seksuell art, og at det har vært alvorlige mangler ved omsorgen ved barnehjemmene i Finnmark mellom 1954 og 1992 .

Ble ikke enige

Kommunene klarte ikke å bli enige om verken å gi oppreisning eller hvor store oppreisningene skulle være på.

Ordførerne i fylket ba derfor Kommunenes Sentralforbund (KS) om å komme med et forslag til en felles erstatningsordning , med mål om at kommunene skulle ta et solidarisk ansvar.

Forslaget fra KS kom, og vakte ulike reaksjoner. Etter hvert har kommunene delt seg i to leire: Noen velger å gå for den såkalte Stavangermodellen , mens resten har forholdt seg til forslaget fra KS .

– Kan risikere å få 5.000 kroner

Nå har KS-kommunene vedtatt sin erstatningsordning. Men etter å ha sett avtalen frykter Yngve Brox Guldbjørnsen i Prosjekt Oppreisning Finnmark at erstatningen til mange barnehjemsbarn kan ende på kun noen få tusen kroner

Vedtaket KS-kommunene har gjort, bruker nemlig ordlyden «inntil kr 100.000», og det kan være en unnskyldning til å gi mindre, mener han.

– Jeg er heldig, jeg tilhører Gamvik. Gamvik har valgt Stavangermodellen, så i prinsippet kan jeg få en maksimal oppreisning på 725.000. En god venn av meg, som heter Kjell og er fra Hammerfest, kan risikere å få 5.000 kroner. Han lå på rommet ved siden av meg og hadde det kanskje like galt, om ikke verre enn meg.

– Dypt krenkende

Barn kan altså ha bodd på samme barnehjem, men det er kommunen som sendte dem dit som har ansvaret for oppreisning.

Nå har Brox Guldbjørnsen sendt et brev til Fylkesordføreren , hvor han legger frem sine synspunkter på KS-kommunenes avtale, og gir til kjenne at han er skuffet over at Fylkeskommunen støtter ordningen.

Det at disse KS-kommunene nå har vedtatt en ordning som er dårligere enn den KS-opprinnelig foreslo føles dypt krenkende og for mange av oss som et nytt og grovt overgrep.

Yngve Brox Guldbjørnsen i brev til Fylkeskommunen

Tror de vil gjøre det billigst mulig

Ordbruken Yngve Brox Guldbjørnsen reagerer på er som følger:

«Kommunal oppreisning kan ytes med inntil kroner 100.000 utmålt etter utvalgets skjønn. Når særlige grunner foreligger kan oppreisningsutvalget tilkjenne oppreisning med inntil kroner 300.000»

– Det som er ille med formuleringen er at hele ordningen egentlig er en avtale som etter mitt syn oser av forsøk på å gjøre dette billigst mulig, sier Brox Guldbjørnsen.

– Har ingen betydning

Men denne formuleringen har ingen betydning, sier fylkesstyreleder i KS Finnmark, Rolf Einar Mortensen.

– Der hvor det har vært omsorgssvikt gis det en oppresning på 100.000. I grovere tilfeller oppad til 300.000.

– Hva er da årsaken til at dere har valgt å bruke formuleringen «inntil 100.000» og «inntil 300.000»?

– Det er et godt spørsmål, men jeg bekrefter her og nå at beløpet er 100.000.

Er ikke beroliget

Mortensens bekreftelser beroliger ikke Brox Guldbransen på noen som helst måte.

– Det hjelper jo ikke hva han sier, så lenge det står skrevet som det gjør. Det forbauser meg at de kan skrive en slik avtale, og at Mortensen kan tolke det annerledes enn det som egentlig står der.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.