– Dråpe i havet til studentboliger

– Pengene som er satt av til nye studentboliger i Tromsø, er bare en dråpe i havet. Det sier Daniel Hermansen som er leder for studentparlamentet om regjeringens forslag til statsbudsjettet 2015. Han forteller at hvis Tromsø får tilsvarende økning som i fjor tilsvarer det 60,1 hybelenheter, noe Hermansen mener er altfor lite.