NRK Meny
Normal

– Dramatisk for kollektivtrafikken

I morgen blir innstillingen til nytt inntektssystem for fylkeskommunene lagt frem. I Troms frykter de dramatiske kutt.

Hurtigbåter

Hurtigbåttilbudet i Troms kan bli svekket med et nytt inntektssystem for fylkeskommunene, frykter lokalpolitikere.

Foto: Petter Strøm / NRK

Eirin Sund

Arbeiderpartiets Eirin Sund er kritisk til det nye inntektssystemet til fylkeskommunene.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– For folk i Troms sin del vil det nye inntektssystemet bety et bortfall på over 200 millioner kroner til Troms. Det vil ramme samferdsel mest, spesielt på kollektivsiden vil det bli dramatisk for Troms hvis det nye systemet blir en realitet, sier Erin Sund, Arbeiderpartiet representant på Stortinget.

Regjeringen ønsker å innføre et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Etter sigende skal det nye systemet forenkle inntektsutjevningen mellom fylkeskommunene. Det innebærer mindre omfordeling av skatteinntekter, noe flere fylker vil merke godt, både i positiv og negativ forstand.

Også justeringer i kostnadsnøkler knyttet til samferdsel vil gi merkbare utslag på den enkelte fylkeskommunes økonomi.

– Fiendtlig tiltak

Torsdag kommer innstillinga til det nye inntektssystemet fra kommunalkomiteen. Det er de som skal klargjøre det nye systemet.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo i Troms varsler i et åpent brev store kutt i ferge- og hurtigbåttilbud om regjeringas innstilling blir vedtatt.

Prestbakmo har tidligere vært svært kritisk til det nye inntektssystemet.

– Det er et direkte distriktsfiendtlig tiltak når man i kommuneproposisjonen foreslår å endre inntektskriteriene slik at fylker med mange fergestrekninger taper og fylker med få fergestrekninger vinner, sa en oppbrakt samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo til NRK i mai.

Det nye inntektssystemet kan Troms miste 107 millioner kroner til infrastruktur årlig de neste fem årene, mens Finnmark kan miste 37 millioner kroner i året.


– Ingen dramatikk

Lederen i kommunalkomiteen, Helge Andre Njåstad fra Frp, mener Troms ikke har noe å frykte.

– Jeg ser ikke noe dramatikk i de midlene Troms vil få. Med det nye inntektssystem forblir Troms en av de fire fylkeskommunene som får mest penger per innbygger til samferdsel. Dette fordi Troms har behov for mer penger på grunn av lange avstander og en del behov for ferge og båt. dette vil de få kompensert gjennom det nye systemet, sier Njåstad.