– Politisk dobbeltspill

Finnmark Arbeiderparti forsøker å skjule et sviende nederlag i Goliat-saken, mener politiske motstandere.

Rut Olsen

Rut Olsen (Kp)

Foto: Knut Åserud / FFK

Etter at statsråd og førstekandidat i Finnmark Arbeiderparti Helga Pedersen har åpnet for produksjon til havs, hevdet andrekandidat Kåre Simensen torsdag at fylkeslaget fortsatt står på kravet om ilandføring.

– Jeg synes hele saken begynner å virke mer og mer forvirrende, sier Rut Olsen, leder Kystpartiet i Finnmark.

– Etter min politiske følehorn minner dette meg om en politisk dobbeltkommunikasjon i Arbeiderpartiet, sier stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen fra Fremskrittspartiet.

Ulike signaler

De reagerer på de ulike signalene som kommer fra Arbeiderpartiet i Finnmark. I det meste av fjoråret het det at Goliat-oljen like godt kunne bli liggende hvis den ikke ble ført i land.

I november begynte førstekandidat Helga Pedersen å slakke litt på kravet til ilandføring, før hun i mars sa at regjeringa ikke kunne tvinge oljeselskapet ENI i denne saken.

Men bak Helga på lista står Kåre Simensen, og han holder fast på at Finnmark Arbeiderparti fortsatt vil at Goliat-feltet skal ilandføres .

– Jeg registrerer ikke at Finnmark Arbeiderparti har snudd i saken. Vi står helt klart på det vedtaket vi har gjort om ilandføring.

Men det var på NRK i morges. Nå i ettermiddag har Finnmark Aps nestleder Tom Mortensen en mer pessimistisk kommentar:

– Vi innser at slaget om ilandføring av oljen fra Goliat er tapt, siden så sterke politiske krefter sentralt avviser det og sier at det blir en offshore-løsning eller ingen ting.

– Sviende nederlag

– Arbeiderpartiet vet jo at de har en dårlig sak, sier Rut Olsen.

– Befolkningen i Finnmark og Nord-Norge for øvrig har ønsket en ilandføring. Det er et sviende nederlag om det viser seg at vi ikke får ilandføring likevel, sier Rut Olsen.

Hun mener det Arbeiderpartiet i det minste mente i fjor: Oljen ligger godt på havbunnen.

– Hvis regjeringen kan være rakrygget og kreve ilandføring og ringvirkninger, vil det på sikt komme selskaper som gjør det de blir bedt om.

Mortensen frykter derimot bråstopp i Barentshavet:

– Sier vi stopp her, risikerer vi at interessen for Barentshavet går ned. Vi mister den fagkompetansen som er opparbeidet her i Finnmark, og vi risikerer en ganske lang pause i utbyggingen.

Mangler strøm

Jan-Henrik Fredriksen

Stortingsrepresentant Jan henrik Fredriksen (FrP)

Foto: Henry Johansen / NRK

Frp angriper fra motsatt flanke. Jan Henrik Fredriksen mener det er et narrespill når Arbeiderpartiet gir inntrykk av at ilandføring er mulig.

I regjering har partiet aldri klart å bygge et ledningsnett som kan forsyne oljeindustrien på land med elektrisitet, mener han.

– Finnmark Arbeiderparti må nok innse at så lenge det ikke er bygget ut kapasitet til å overføre energi, har vi mistet de valgmulighetene vi kunne hatt, sier Jan Henrik Fredriksen.