– Dette kan få store konsekvenser for mange

Kald mai kombinert med mildvær tidligere i vinter bekymrer bøndene i Indre Troms. De frykter at isbrann kan gi store ekstrakostnader.

Georg

Bonde Georg Hegstad er bekymret for årets avling.

Foto: Marita Andersen / NRK

Selv om våronna er litt forsinka i Troms, er det ikke maikulda som er det største problemet for dem som driver landbruk. I Indre Troms frykter bøndene at et mildvær tidligere i vinterkombinert med sen smelting kan ha skapt isbrann.

I Målselv er det lite som minner om vår. Oppå et 20 centimeter tykt islag ligger 40 centimeter snø. Og selv om det ikke er uvanlig med sen vår i nord, er bonde Georg Hegstad bekymret i år.

– Alle elementer som gjør at dette blir et uår, er egentlig her. Det er litt sent på året, mye snø, et tykt islag, og med så sen tining ligger det an til at det kan bli overvintringsskader, sier Hegstad.

Frykter gresset dør

Og med ødelagte jorder følger store ekstrautgifter.

– Når islaget ligger som et tett lokk, så kommer det varme fra sola og lys under isen. Gresset begynner å våkne til liv, men det kommer ikke luft til. Dermed dør gresset. Og da har vi et stort problem, da må vi pløye omtrent alt.

Bekymringen for Hegstad er dobbelt i år, for i 2014 forsvant muligheten bøndene har for å søke erstatning fra staten etter overvintringsskader.

– Dette kan få store konsekvenser for mange, sier han.

Ønsker erstatningsordningen tilbake

Nestleder Mats Hegg Jacobsen i Troms bonde- og småbrukerlag sier at han ønsker erstatningsordningen tilbake.

– Det er store variasjoner i Troms, og det er mange plasser som er utsatt for klimaendringer. Det fører til ustabile vintre, som kan gi fare for isbrann. Da er vi avhengige av en erstatningsordning. Det koster penger å fonye eng og gress slik at vi har fôr til dyrene våre, sier Jacobsen.

Om det er isbrann eller ikke i indre Troms får de ikke vite før snøen og isen har smeltet.