NRK Meny
Normal

– Dette har vært mitt høydepunkt

En rørt festivalsjef takket årets nordlige folk på Riddu Riđđu, som i år er urfolk fra Taiwan.

Karoline Trollvik sammen med urfolk fra Taiwan

Festivalsjef Karoline Trollvik ble plassert i en stol før årets gjestefolk danset rundt henne og løftet henne til værs.

Foto: Siv Eli Volab / NRK

Lørdag var det klart for en presentasjon av årets nordlige folk på urfolksfestivalen Riddu Riđđu, som i år er urfolk fra Taiwan. Foran lillescenen fikk publikum overvære en totimers seremoni der ulike deler av kulturen til representantene fra gruppene Paiwan, Atayal og Amis ble presentert, som spirituelle ritualer, gaveutveksling, poesi, sang og dans.

– Jeg er fryktelig rørt nå og dette har vært mitt høydepunkt under årets festival. Det er mange av mine gode venner fra Taiwan som er her i dag og som jeg har et veldig spesielt forhold til, sier festivalsjef Karoline Trollvik.

Stolheder til Riddusjef Karoline Trollvik.
Urfolk fra Taiwan er gjestefolk på Riddu Riddu i 2016.

Viktig anerkjennelse

Det er i dag 16 urfolksgrupper på Taiwan som er anerkjent som urfolk av de nasjonale myndighetene, men det er langt flere urfolksgrupper som ikke har den samme anerkjennelsen.

Journalist Tuhi Martukaw er opptatt av urfolksrettigheter, og er del av årets delegasjon til Riddu Riđđu. Selv om Taiwan har hatt et eget styresett siden 1949, er det mange stater som ikke anerkjenner Taiwan som et eget land. Hun sier at invitasjonen fra Riddu Riđđu er viktig for å synliggjøre deres folk og utfordringer.

– Urfolksbefolkningen er bare på to prosent, og mange grupper er ikke anerkjent. Selv om man etter hvert har fått et lovverk på plass som skal beskytte urfolksrettigheter, så fungerer ikke det i praksis. Vi er i tillegg usynlige i det internasjonale menneskerettighetsarbeidet fordi Taiwan ikke er anerkjent.

Regjeringen i Taiwan vil 1. august i år gi en offentlig beklagelse til urfolkene.

– Vi har ikke de største forhåpningene, vi har blitt skuffet før. Vi håper at dette er begynnelsen på en endring i hjemlandet vårt, sier Tuhi Martukaw.

Suming Rupi
Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Riddu som støttespiller

Urfolksfestivalen har invitert ulike grupper som gjestefolk helt siden 2001. I forkant reiste festivalledelsen til Taiwan for å bli kjent med de spesielt inviterte gjestene.

Festivalsjef Karoline Trollvik sier at de har skapt et vennskap for livet.

– Dette samarbeidet har betydd mye for oss og for dem. Det er en internasjonal anerkjennelse av dem som urfolk. De kommer hit for å vise oss bredden av en rik kultur og for å snakke om de tingene de mener er viktige. De er i en prosess nå der de trenger støtte av gode venner, og det skal vi være.