– Dette er med på å sikre lyngshestens framtid

Nord-Norsk Hestesenter i Målselv får 750 000 kroner i ekstra tilskudd for 2015 i revidert nasjonalbudsjett.

Lyngshesten

Hesterasen nordlandshest/lyngshest er kritisk truet av utrydding.

Foto: Laila Lanes / NRK

Mandag ettermiddag ble regjeringen og samarbeidspartiene enige om revidert nasjonalbudsjett.

– Vi er både takknemlig og glad for at vi får disse pengene som vi absolutt trenger, sier daglig leder, Kjell Nyberg til NRK.

Kjell Nyberg

Daglig leder Kjell Nyberg.

Foto: Laila Lanes / NRK

Nord-Norsk Hestesenter er et av tre nasjonale hestesentre i Norge. Blant dens viktigste oppgaver er å sikre framtida til den utryddingstruede nordlandshest/lyngshest.

Senteret har i lang tid hatt et stort etterslep på vedlikeholdet, og har tidligere bedt om mer penger for å opprettholde driften.

– Får vi ikke løfter om mer penger for å gjøre de oppgavene staten har satt oss til, så er videre drift utover dette året veldig usikkert. Da må vi også gi opp kampen for den utryddingstruede nordlandshesten/lyngshesten, sa Nyberg til NRK i fjor.

– Pengene vil brukes på en fornuftig måte

Daglig leder av Nord-Norsk Hestesenter, Kjell Nyberg er svært glad for at Landbruks- og matdepartementet har sett deres behov og hørt på argumentene de har kommet med.

– Vi har ikke sett hvilke føringer som er lagt for disse pengene, men de kan være helt sikre på at de skal brukes på en svært fornuftig måte, sier han til NRK.

Tilstanden på bygningene har vært forholdsvis dårlig lenge, og Nyberg er ganske sikker på at pengene vil bli prioritert til vedlikehold.

– Ja, vi må se hvilke føringer som ligger og det må behandles i styret. Men det er en del ting som vil gjøre det mulig å effektivisere driften, som ikke trenger å være store investeringer. Det må vi få på plass for å lette arbeidssituasjonen for de ansatte.

Se TV-reportasje fra 2014 om forfallet på Nord-Norsk Hestesenter:

Nord-Norsk Hestesenter i Målselv lider av forfall, vann renner inn når det regner og når det tiner fra taket.

– Dette er med på å sikre driften

Kjell Nyberg forteller videre at de store prosjektene, som å bytte tak, har en kostnadsramme på 2,5 millioner.

– Vi kommer ikke helt i mål, men i hvert fall et stykke på vei.

Nord-Norsk Hestesenter

Nord-Norsk Hestesenter ble opprettet i 1989 etter at Kløvkompaniet på Skjold ble lagt ned i 1984. For å kompensere for det utdanningstilbudet som Kløvkompaniet hadde representert, ble det vedtatt å etablere et nasjonalt hestesenter i Målselv.

Foto: Laila Lanes / NRK

Han er sikker på at dette er et stykke på vei til å sikre framtiden til Nord-Norsk Hestesenter.

– Så får vi fortsette å argumentere for de behovene og etterslepet som har bygd seg opp gjennom årene. Så får vi om vi får gehør for å få et annet byggetrinn som lå i planene i sin tid, og som ikke er realisert. Får vi det til så blir det veldig bra, sier Nyberg til NRK.

Her kan du se dokumentaren «Lykken er en lyngshest».