– Dette er en svart dag for forsvarsfylket Troms

Troms arbeiderparti reagerer på at tunge forsvarsstrukturer enten legges ned eller flyttes sørover i forsvarets langtidsmelding.

Regjeringas langtidsplan for forsvaret "Kampkraft og bærekraft".Den innebærer at Harstad blir sterkt berørt, ved at kystjegerkommandoen og alliert treningssenter legges ned. På den annen side - Forsvarets musikkorps i Harstad består.I Luftforsvaret flyttes helikopterskvadronen 334 fra Bardufoss til Rygge, Kystvakthelikoptrene med nye NH 90 skal fortsatt ha base på Bardufoss.Brigade Nord består i hvoedsak som i dag. 2. bataljon på Skjold blir dermed ikke ikke lagt ned, slik mange fryktet.I Finnmark er det store nye at det opprettes et jegerkompani i Sør-Varanger med 150 soldater og 50 ansatte.Andøya flystasjon med Orion-fly legges ned. Den skal erstattes med en ny skvadron med maritime fly som opprettes på Evenes. Kystvakta består på Sortland, og får tre nye, moderne fartøyer.

Fredag ble den langsiktige planen for forsvaret lagt fram.

– Det som er av kapasiteter i Harstad er jo foreslått nedlagt, og det som er på Bardufoss er også utfordrende når hovedbasen for helikopter ikke lenger kan kalles hovedbase dersom dette forslaget går gjennom i Stortinget. Det sier fylkesrådsleder i Troms, Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth til NRK.

Fredag la forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) frem den langsiktige planen for det norske forsvaret.

Noe av det som foreslås i planene:

  • Nye CV90-kampvogner til Setermoen.
  • 2. bataljon på Skjold videreføres som i dag, hovedsakelig satt opp med vernepliktige mannskaper.
  • Brigade Nords øvrige støtteavdelinger i Troms, Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Sambandsbataljonen, Sanitetsbataljonen, Stridstrenbataljonen og Militærpolitikompaniet videreføres for å understøtte manøveravdelingene.
  • Bardufoss er i dag base for 334-skvadron. Regjeringen anbefaler å samle hele 334-skvadronen på Haakonsvern for å legge til rette for mer effektiv øving og trening med fregattene. Dette skjer cirka i 2019. De vil likevel bli helikoptre på Bardufoss. 337-skvadronen med NH90-kystvakthelikoptre videreføres på Bardufoss.
  • Styrker ledelsen av heimvernet i Troms og Finnmark med flere stillinger.
  • Kystjegerkommandoen legges ned på Trondenes i Harstad.
  • Forsvarets nordnorske musikkorps får leve videre.
  • Alliert treningssenter på Åsegarden i Harstad legges ned.
  • Evenes vil fungere som en fremskutt operasjonsbase for Luftforsvaret i Nord-Norge. Evenes vil være base for både kampfly og base for maritime patruljefly.
  • 333-skvadronen flyttes til Evenes.

Styrker forsvaret i nord

Høyres stortingsrepresentant for Troms, Regina Aleksandrova, mener at forsvarets langtidsmelding ikke er en nedbygging av forsvaret i nord.

– Jeg er ikke i tvil om at vi styrker den operative evnen i nord betraktelig. Vi skal for eksempel øke fregattene med flere besetninger og det betyr at vi kan seile mer i områdene våre. Vi skal øke korvettene med en ekstra besetning, sier Aleksandrova.

Kjemper videre

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes.

Foto: Nils Mehren / NRK

I dag ble det kjent at regjeringen vil legge ned kystjegerkommandoen på Trondenes.
Deler av virksomheten skal videreføres, men basen blir Håkonsvern ved Bergen. Også det allierte treningssenteret i Harstad skal legges ned. Ordfører Marianne Bremnes i Harstad sier hun vil kjempe videre for både kystjegerne og treningssenteret.

– Våre allierte som kommer til Åsegarden for å trene sier at det er her de vil trene, og at det ikke er sikkert de vil komme til Norge for å trene dersom anlegget legges ned, sier Bremnes.

Forsvarets musikkorps i Harstad blir ikke omfattet av omstruktureringen av forsvarsmusikken.