NRK Meny
Normal

– Det virker ikke som ministeren har satt seg inn i saken

Etter at NRK har publisert en rekke saker om loven som ikke gjelder for Nord-Norge, fjelloven, har Landbruksdepartementet vært taus.

Johan Petter Røssvoll

VIL HA EN TYDELIG MINISTER: Johan Petter Røssvoll mener landbruksministerens svar om lokal forvaltning og fjelloven, har vært dårlige.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

 Jon Georg Dale

TAUS: Jon Georg Dale og Landbruksdepartementet svarer ikke på flere spørsmål om fjelloven.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kommenterte NRKs første sak om fjelloven og lokal forvalting som ble publisert onsdag denne uken.

Etter det, både torsdag og fredag, var det ikke mulig å få kommentarer. Ministeren befinner seg for tiden på utenlandsreise, og departementet forteller at det er «varierende» hvor tilgjengelig han har vært.

Departementet har ikke stilt med noen andre til intervju, tross flere henvendelser fra NRK.

Forundret bonde

Bonde og politiker Johan Petter Røssvoll (Sp) er blant dem som er blitt intervjuet i saken om fjelloven. Han reagerer slik på ministeren og departementets taushet:

– Jeg er forundret over at landbruksministeren ikke har satt seg inn i saken, og spørsmålet og en lovfesting av de verdiene som man har ellers i landet, sier han.

Knut Jentoft

IKKE FORNØYD MED SVARET: Knut Jentoft, ordfører i Storfjord, er ikke fornøyd med ministerens svar i saken om fjelloven.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fjelloven er en lov som beskytter folks rett til å bruke og bestemme over utmarka på statseid grunn. Men loven gjelder ikke for Nord-Norge. Derfor mister landsdelen både innflytelse og inntekter på statens grunn.

Røssvoll mener at Dale aldri har gitt noe godt svar på spørsmålet om lokal forvaltning i nord. På spørsmål fra NRK om hvorfor ikke nord og sør i landet har samme modell for forvaltning, har landbruksministeren svart slik:

– Modellen som vi har bidrar til at vi klarer å utvikle Statskog sine eiendommer, til verdiskapning og til utbytte til velferdsstaten, og det nyter også Nord-Norge godt av.

– Dale svarer ikke

Dette svaret får ordføreren i en kommune med mye statsgrunn, Storfjord kommune i Troms, Knut Jentoft (LL), til å reagere slik:

– Han svarer jo ikke på spørsmålet om lokal forvaltning. Statskog utvikler sine områder, ja. Men disse pengene går sørover, sier han.

Johan Petter Røssvoll kommenterer ministerens utsagn slik:

– Det virker som om at Dale ikke har satt seg inn i hva dette er snakk om. Jeg er overrasket over at han velger å gå ut i media på denne måten, sier han.

Departementet: – Ingen kan svare

Landbruksdepartementet sier at de heller ikke har mulighet til å svare på kritikken fra Røssvoll og Jentoft. Landbruksministeren er på vei hjem fra utenlandsreisen fredag, og det er heller ingen andre som kan kommentere dette.

Knut Jentoft mener det er bra at NRK har satt saken om fjelloven og lokal forvaltning på dagsorden.

– Det er viktig at dette nå kommer frem, og at alle perspektiver blir belyst, sier han.