Ber om frifinnelse etter tiltale om dyremishandling

Forsvarer ba om frifinnelse av sin klient i rettssaken der en mor og datter er tiltalt for dyremishandling ved en gård i Gamvik kommune.

Rettsak dyremishandling

Aktor John-Kåre Olsen, kvinnens forsvarer Per S. Johannessen og datterens forsvarer Trond Pedersen Biti.

Foto: Knut-Sverre Horn

I dag var siste dagen i retten der en mor og en datter er tiltalt for dyremishandling, i Øst-Finnmark tingrett.

Aktor John-Kåre Olsen la ned påstand om 90 dagers fengsel for den hovedtiltalte moren. Der av 45 betinget og to års prøvetid. I tillegg 10 års aktivitetsnekt. Aktor la ned påstand om 30 dagers betinget fengsel til datteren, samt en bot på 10 000 kroner.

Ber om frifinnelse

Forsvareren til moren, Per S. Johannessen, ber om frifinnelse. Han viser til

Per S. Johannessen

Per S. Johannessen, forsvarer for hovedtiltalte.

Foto: Eilif Aslaksen

rapport fra veterinærinstituttet som har obdusert dyrene og funnet dem i godt hold. Også til dyrebutikkeier som har kjøpt dyr fra gården.
Han mener Mattilsynets observasjoner gir et bilde av tilstanden bare den ene dagen de var til stede, ikke for den allmenne tilstanden.

– At det var kritikkverdige forhold på gården denne dagen lar seg vel ikke benekte. Men det er ikke ført noe bevis for at dette var den generelle tilstanden på gården, sa Johannessen.

Datterens forsvarer Trond Biti ber også om frifinnelse. Han begrunner dette blant annet med at tiltalen tar som utgangspunkt i at hun har hatt et medansvar for morens dyr. Det mener han ikke er tilstrekkelig bevist.

– Ut ifra bevisføringen har det ikke foregått noen overtredelser. Moren hadde ansvar for stallen. Datter kan ikke ha noe ansvar for noe av det som har skjedd i huset til mor. Tingretten må legge til grunn at påtalemyndigheten ikke har dokumentert at datteren har hatt noe ansvar for morens dyr.
Hjelperollen fremheves i tiltalen. Men den hjelperollen har ikke blitt dokumentert, sa han.

Avlivet 88 dyr

Mattilsynet hadde beskyttelse fra politiet da de gikk til aksjon på gården i Gamvik i november 2012. I alt ble 88 dyr avlivet: Hunder, katter, hester, gnagere, fugl og fisker. Senere er 37 av dyra obdusert på veterinærinstituttet.
Rapporten slår fast at dyrene stort sett var i normalt hold.

– For meg høres det helt sykt ut. De drepte ned en masse dyr som er friske og helt OK, sa kvinnen til NRK da rettssaken startet.

– Det var nitrist å se dyrene

Politibetjent ved Gamvik lensmannskontor, Erlend Mysen, støttet Mattilsynets observasjoner av dyreholdet på gården, da vitnet i retten i dag.

– Da jeg kom inn i rommet hvor alle valpene var klarte jeg nesten ikke å puste. Det var en umenneskelig lukt, fortalte Mysen.

– I mitt yrke kommer man ut for en del ubehagelige opplevelser. Men jeg har aldri sett noe lignende. Det var et så stort omfang og det var så ille at jeg har aldri sett noe lignende som har med husdyrhold. Det var nitrist å se dyrene, fortalte han videre.

Ikke sett noe problematisk ved dyreholdet

Et annet vitne, en dyrebutikkeier som tidligere hadde handlet dyr hos den hovedtiltalte, beskrev gården og dyreholdet i mer positive ordelag.
Hun hadde vært på besøk på gården like før dyrene ble avlivet, og hadde jevnlig kjøpt dyr fra gården.

– Dyrene vi har kjøpt av henne har vært kjempefine, fortalte dyrebutikkeieren i retten.

Hun hevdet at ho aldri hadde sett noe problematisk ved dyreholdet i gården.

– Jeg har vært på gården ved noen anledninger og har absolutt ikke observert noe, ellers hadde jeg ikke kjøpt dyr fra henne, fortalte hun.

Hestene hadde begynt å gnage på treverket

Veterinær Vivi Dalseng Johnsen fra Mattilsynet, var en av de utsendte da dyrene på gården ble avlivet.
Hun beskrev et dyrehold som helt ute av kontroll. Ifølge Dalseng viste mange av dyrene tegn til utsulting, dehydrering og dårlig hold. Både inne i bolighuset hvor blant annet hunder og katter oppholdte seg, og i stallen til hestene var det områder hvor gulvet var helt dekket av urin og avføring.

I stallen forklarte hun at hestene også hadde begynt å gnage på treverket, angivelig fordi de var sultne.

– I dette dyreholdet er det så mange dyr som viser stor sultfølelse, noe som viser at foringsregime ikke har vært bra. Mange dyr kan overleve med foring hver tredje dag og holde seg i godt hold. Men det betyr ikke at det er ok, forklarte hun i retten.

Jobbet til langt på natt for å avlive dyrene

Mattilsynet har hatt gården i Gamvik under oppsyn helt tilbake fra 2004. Dalseng forklarte i retten at Mattilsynet ikke hadde som plan å avlive dyrene da de dro til gården, men ettersom forholdene hadde blitt betydelig forverret, ikke hadde noe valg.
Derfor tilkalte de flere mannskaper og jobbet de til langt ut over natta med å avlive dyrene.

– Vi var vel der til rundt klokka fire på natta. Vi ba om assistanse fordi vi ikke hadde dratt ut til gården for avvikle dyreholdet. Men da så vi at forholdene var blitt så drastisk verre at vi mente det var nødvendig å avvikle. Siden dyreholdet var så stort måtte vi både ha assistanse og mer medisiner, sa Dalseng

Den hovedtiltalte moren har nektet for all straffskyld.