– Det var et spesielt syn

Sist onsdag ble det observert tre blåhvaler ikke langt fra Longyearbyen. – Det er et mektig dyr, sier kaptein på båten «Aurora Explorer», Stein Are Paulsen som så verdens største skapning for første gang i sitt liv.

Blåhval observert ved Longyearbyen

Tre blåhvaler ble observert ved Longyearbyen på Svalbard sist onsdag, nærmere land enn tidligere.

Foto: Liga Sirava

Paulsen var, sammen med resten av mannskapet på båten «Aurora Explorer», på tur fra det nedlagte russiske gruvesamfunnet Pyramiden til Longyearbyen. Båten tilhører selskapet Arctic Explorer AS og frakter turister mellom Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden.

De tre blåhvalene dukket opp ved Revneset, ikke langt fra Longyearbyen, forteller han.

– De var ganske nær land, og de svømte i ring rundt båten så vi fikk sett dem godt, forteller Paulsen som antar at de var om lag 2-300 meter unna.

De ville ikke gå nærmere fordi det var tydelig at blåhvalene spiste.

Blåhval på Svalbard

De tre blåhvalene som ble observert jaktet i flokk tydeligvis på jakt etter mat.

Foto: Liga Sirava

Trekker lengre inn i fjordene

Det er blitt mer og mer vanlig å se blåhval ved Svalbard.

Seniorforsker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt sier til NRK at de har sett en klar økning i de siste 5-6 årene. Det kan de se på grunn av et rapporteringsprogram som innebærer at alle turistbåter, forskningsskip og andre rapporterer når de ser blåhval.

– Det er interessant å se at de nå trekker lengre inn i fjordene, mens de tidligere var utaskjærs, sier han.

Han mener det skyldes at det er større innsig av atlanterhavsvann inn i fjordene,med vannet følger også krillen.

Ved lignende observasjoner i fjor sa hvalforsker Tore Haug at det trolig skyldes klimaendringer og hardere kamp om maten ved Island der den tidligere hadde et vanlig tilholdssted.

Mindre blåhval ved Island

Undersøkelser som er gjort ved Island indikerer også at det er blitt mindre blåhval der,

Christian Lydersen

Det er interessant at blåhvalen går lengre inn i fjordene enn før, sier seniorforsker og marinbiolog Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Norsk Polarinstitutt

mens tallet øker her nord.

Lydersen vil imidlertid ikke si om de er ekstra tidlig ute i år.

– Turisttrafikken starter tidligere nå enn før fordi isen har trukket seg tilbake, derfor har vi ikke data på hvor tidlig den har vært ute, sier han til NRK.

Hvalen ble nesten utryddet av intensiv fangst for om lag 100 år siden. Bestanden var på kraftig tilbakegang da den ble totalfredet i 1964, og forskerne tror nå at den øker igjen.