– Det nye nødnettet en utrolig bra ressurs

Det sier øvingsleder Anja Jenssen. Under søndagens store øvelse fikk profesjonelle og frivillige testet ut forståelse, kommunikasjon og samarbeid i samhandling med hverandre.

Øvelse i Tromsø

ØVELSE: Tromsø Sjøredningskorps, Troms Røde Kors, RITS Tromsø Brann og Kystvakten KV «Farm» deltok alle i øvelsen.

I dag, søndag, deltok nødetater og organisasjoner tilhørende Tromsø og Troms fylke på en felles beredskapsøvelse. Hendelsen var lagt til Vengsøyfjorden utenfor Tromsø.

Noe av det viktigste var å teste det nye nødnettet til nødetatene.

– Uheldig

– Det er ekstremt viktig at vi fikk testet og øvet oss med tanke på det nye nødnettet. Hadde vi ikke gjort det, ville en ikke oppdaget eventuelle feil før en reell hendelse var i gang. Det kan være uheldig, sier øvingsleder og sikkerhetsansvarlig Anja Jenssen til NRK.

Ifølge Jenssen gjennomføres øvelsen årlig, men det er første gang at så mange land -og sjøressurser i regionen, fikk testet ut det nye nødnettet sammen.

Flere tok i bruk nødnettet i 2015. I fjor tok blant annet AMK-sentralen ved UNN tok det i bruk for ambulansetjeneste, akuttmottak, legevakt og andre akutte helsetjenester.

Felles forståelse

Jenssen understreker viktigheten av at beredskapsressursene blir kjent med hverandres styrker og svakheter.

– Det handler om ulike kulturer og mennesker. Jeg synes ikke vi kjenner hverandre dårlig, men alt kan bli bedre og det er ved hjelp av slike øvelser at en felles situasjonsforståelse skapes.

Under dagens øvelse deltok opp mot 50 personer fra Tromsø Sjøredningskorps, Troms Røde Kors, RITS Tromsø Brann og Kystvakten KV «Farm».

Øvelse i Tromsø

KAOTISK: Øvelsen har stort omfang, og med flere skadde mennesker kan et situasjonsbilde virke kaotisk.

Dette var scenarioet:

Scenario 1
En gruppe unge kajakkpadlere fra Troms Turlag meldes savnet. Usikker posisjon, men de skulle padle på yttersida Kvaløya, antagelig mot Vengsøya, Musvær eller Laukvika. Det viser seg at de har mistet kommunikasjonen og havnet i trøbbel. Gruppen lokaliseres men det viser seg at det fremdeles er vanskeligheter. Et par stykker har lagt ut på tur på egen hand. Ingen vet i hvilken retning. RS Gideon som er ute på trening med Tromsø Røde Kors Hjelpekorps blir bedt om å bistå. KV Farm som også befinner seg I området blir bedt om å bistå. En lokal fritidsbåt blir bedt om å bistå (Kuling eller RS båt).

Scenario 2
Under søk etter kajakkpadlere opplever Kystvakten en eksplosjon i maskinrom med påfølgende brann. Det befinner seg to personer på eksplosjonsstedet. Alarmen går til HRS, Tromsø Brann og redning blir bedt om å bistå med sin Redningsinnsats Til Sjøs gruppe. RITS settes ut fra Sea King Banak som I utgangspunktet har blitt bedt til å bistå i søk etter savnede kajakkpadlere. Det er flere skadde på kystvakten; fallskade, hodeskade, mann-over-bord. Skipssjef har nok med å håndtere eget fartøy etter hendelsen ombord, avgir OSC rollen til Gideon. MOB-båt fra KV blir lagt under ny OSC. (...)