NRK Meny
Normal

– Det må jobbes raskt for å løse boligkrisa i Longyearbyen

På grunn av flere snøskred er flere hus blitt ødelagt, og mange hus er blitt fraflyttet. Nå er det akutt boligmangel i Longyearbyen.

Snøskred Longyearbyen 2017

Dette skredet i 2017 tok ingen menneskeliv, men ble nok et negativt bidrag til boligsituasjonen i Longyearbyen.

Foto: © LoyaltyLobby

– Vi har et behov på mellom 30 og 40 boliger, men vi får se hvor mange vi bygger med en gang, sier eiendomsforvalter Bente Næverdal i Statsbygg på Svalbard.

Hun mener det må bygges i hvert fall 20 boliger så raskt som mulig.

– Og det skal vi klare.

100 tomme boenheter

For boligsituasjonen på Svalbard begynner å bli prekær. I 2015 gikk det et fatalt snøskred fra fjellet sukkertoppen, hvor to personer omkom. Samtidig ble 11 bolighus ødelagt, og et bygg med 12 leiligheter ble sanert i etterkant av hendelsen.

I forrige måned ødela et nytt skred seks leiligheter i Longyearbyen. Ifølge Svalbardposten er det nå om lag 100 leiligheter i byen som enten er ødelagt av skred, eller står i skredutsatte områder.

Ødelegger for nye etableringer

Boligmangelen ødelegger også for nyetableringer på Svalbard. Både Forbrukerrådet og Norsk Helsenett skal etter planen få kontorer på Svalbard, men nå må dette settes på vent.

– I en dialog med dem har vi sagt at vi må vente for å se hva vi klarer. Til å begynne med kanskje med leie før vi får bygget nytt. Men vi klarer det ikke så tidlig som vi hadde ønsket, sier Næverdal.

Tommy Andersen driver en malerforretning i Longyearbyen med syv ansatte. Også han merker boligmangelen.

– Per nå har vi bosted til våre ansatte. Men jeg ser helt klart en utfordring fremover, når byen og disse boligene skal bygges på nytt. Parallelt med en økning i turisme, så vil vi trenge tilførsel av arbeidskapasitet. Og da sliter vi med å finne bosted til disse, sier han.

– Hva bør gjøres?

– Jeg tror man bør ha fokus på å få fortgang i ting her. Det er kanskje ting som kan løses med dispensasjoner, det står enkelte lokaler som er med en viss omdisponering kan gjøres om til boliger.

Brev til departementet

Lokalstyret i Longyearbyen har sendt et brev til Justisdepartementet for å få penger etter skredet som gikk i forrige måned.

– Det gjelder anskaffelse av omtrent 20 boenheter, til en kostnad av om lag 55 millioner kroner, sier administrasjonssjef Hege Walør Fagertun.

Hun håper det blir bevilget penger med den situasjonen som nå er på Svalbard.

– Det at Longyearbyen er i akutt mangel på boliger, gjør at vi forventer å få midler til å reetablere disse boligene på sikker grunn i Longyearbyen.