NRK Meny
Normal

– Det er som å bli kvitt ei fotlenke

TT-ordningen utvides. Heretter skal rullestolbrukere, blinde og svaksynte i Troms få tilbud om 200 enkeltreiser per år.

TT-ordningen utvides

Fra venstre: Kent Gudmundsen i Troms Høyre, Gudrun Ytterstad i Norges Blindeforbund i Troms, Helga Marie Bjerke i Troms KrF og leder i Norges Blindeforbund i Troms, Asgeir K. Larsen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede - den såkalte TT-ordningen - blir nå utvidet i Troms. Heretter skal rullestolbrukere og blinde og svaksynte få tilbud om 200 enkeltreiser per år.

– Det er helt fantastisk, det er som å bli kvitt ei fotlenke, sier Gudrun Ytterstad i Norges Blindeforbund i Troms.

Ytterstad har lenge kjempet for en utvidelse av TT-ordningen, og har til og med demonstrert utenfor regjeringens budsjettkonferanse. Hun har selv i mange år kjent den eksisterende TT-ordningen på kroppen.

– Idag har jeg penger på TT-kortet som i snitt dekker ni taxiturer i året. Med den utvidede ordningen kan jeg komme meg ut av huset to ganger i uka. Jeg får en mulighet til å opprettholde et sosialt liv på en helt annen måte enn jeg har kunnet gjøre de siste åra, forteller Ytterstad til NRK.

Gjelder sju fylker

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede er en fylkeskommunal ordning som sørger for et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Nå har regjeringen bestemt at ordningen skal utvides i Troms, Finnmark og Sogn Fjordane. Tildelingen skjer allerede til høsten, og fra 2018 får Troms fylkeskommune en årlig tildeling på 13 millioner kroner.

– Det er viktig at vi politikere lager velferdsordninger som gjør at alle kan være inkludert i samfunnet, sier stortingsrepresentant for Troms Høyre, Kent Gudmundsen.

Han får støtte fra Kristelig Folkeparti, som spesielt har ivret for en utvidelse av TT-ordningen.

– Vi vil at folk skal ha et sosialt liv, selv om man er blind, svaksynt eller sitter i rullestol, sier KrFs første kandidat i Troms, Helga Marie Bjerke.

Usikkert når hele landet inkluderes

Det sosiale er viktig for Ytterstad, som blant annet synger i kor på fritida.

– I dag er jeg avhengig av andre for å komme meg på korøvelse. Men heretter kan jeg ta taxi, om jeg ikke har noen å sitte på med. Jeg liker ikke å være en byrde for noen, sier Ytterstad.

Sju fylker er nå med i den utvidede TT-ordningen, men det er usikkert når hele blir inkludert. Til syvende og sist er det økonomien som avgjør, sier Gudmundsen.

– Det varierer fra fylke til fylke hvor omfattende behovet er. Vi i Troms har et stort behov på grunn av avstandene. Men ved neste budsjettrullering kan det bli aktuelt å se på nye fylker, sier Gudmundsen.