– Det er forferdelig å ta farvel med et gråtende barn

Voksne i lokalsamfunnet reagerer på at barneskoleelev ble flyttet for niende gang av barnevernet. Nå stiller stortingspolitiker spørsmål om saken til statsråd Solveig Horne.

Mellembygd oppvekstsenter

Skoleeleven som denne uken ble flyttet for niende gang, var elev ved Mellembygd oppvekstsenter i Målselv.

Foto: dan henrik klausen / nrk

Thomas Nylund

Thomas Nylund reagerer på at barnas lekekamerat ble flyttet bort fra bygda og institusjonen der barnet trivdes.

Foto: privat

– Tirsdag var en veldig tung dag. Det er forferdelig å se et barn som står og gråter mens det sier ha det. To av mine barn har vært denne ungens beste venner her, og spesielt den yngste av dem reagerte veldig sterkt på avskjeden, sier Thomas Nylund.

Tirsdag fortalte NRK historien om en barneskoleelev som ble flyttet fra en institusjon i Målselv, til en annen institusjon i landsdelen. Dette er niende gang barnet ble flyttet mens vedkommende ennå går på barneskolen.

Medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Arild Grande (Ap) reagerer på historien fra Målselv.

Han sier at det på generelt grunnlag er viktig å sikre stabilitet og ro rundt barn i barnevernet.

Arild Grande

Arild Grande sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Når det er snakk om så mange flyttinger, kan man jo spørre seg hva slags effekt dette får for barnet, sier Grande.

Spørsmål til statsråden

Statsråd Solveig Horne har varslet at hun ønsker en gjennomgang av barnevernsloven, og har varslet en stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen.

– Jeg sender torsdag et spørsmål til statsråden på bakgrunn av denne saken, kanskje er det et grunnlag for å se på hele anbudssystemet vårt, sier Grande.

Han spør statsråden om følgende:

«Hva vil statsråden gjøre i anbudspraksis og barnevernslov for å sikre stabilitet, trygghet og ro rundt barnevernsbarna og unngå mange flyttinger?»

Grande mener at det må bli et sterkere fokus på barnas behov. At det er viktig for dem å ha tilknytning til et lokalsamfunn og egne venner.

– Alle politiske signaler går på at barn skal ha stabilitet og ro. Hvorfor ser ikke dette ut til å gjenspeile seg i praksis?

– Det er først i senere tid at erkjennelsen av at barn blir kasteballer i systemet har sunket inn for alvor, og man ser barnas behov i økende grad. Det er nok mye som henger igjen i systemet med anbudspraksis, sier Grande.

Besøkte naboene hver dag

Nylund er nær nabo av institusjonen der skoleeleven bodde, og forteller at barnet nesten daglig var på besøk hos familien.

Nylund forteller at skoleeleven har hatt utfordringer da vedkommende først begynte på skolen i bygda, men forteller også om et barn som har utviklet seg veldig den siste tiden.

– Jeg kan ikke skjønne at dette barnet skal få det bedre et annet sted. Her er det naboer som bryr seg, en venneflokk som blir stadig større, og der barnet har funnet sin plass. De leker fint sammen, og barnet respekterer de andre barna på en annen måte enn før, sier Nylund.

Han frykter for konsekvensene for barnet i barneskolealder etter at det tirsdag ble flyttet fra Målselv og til en institusjon et annet sted i Nord-Norge.

Nylund har tidligere jobbet med barn i barnevernssystemet, og frykter at dette barnet vil ende opp som andre barn han tidligere har vært i kontakt med.

– Dette er barn som ikke finner en plass i verden, men blir rotløse. Dette er barn som har dårlige odds for framtiden, sier Nylund.

Frykter konsekvensene

Han sier at han opplever at barnet er blitt revet bort fra alle de gode tingene som har skjedd for barnet den siste tiden. Nylund mener at gode venner og et bra skolemiljø er det viktigste for et barn.

Skoleeleven har også uttrykt at vedkommende trivdes på institusjonen i Målselv.

– Det er en fantastisk unge som vi har blitt veldig glade i. Det føles helt for jævlig vondt at ungen blir flyttet mot sin vilje, sier Nylund.

Bufetat: – Grunner til flytting

Svein Klemetsen er leder for fagteam Alta i Bufetat. han legger vekt på at det er etaten i samarbeid med barnets hjemkommune som håndterer slike saker, og at det er kommunen som har omsorgen for barnet, mens Bufetat bistår med å plassere barnet.

– Vi baserer oss på det kommunen vet, og om det er noen utredninger, og så finner vi det tiltaket som er best egnet, sier Klemetsen.

– Folk i nærmiljøet reagerer på at et barn som tilsynelatende har det bedre enn før, m nå skal flyttes igjen. Er det ikke fare for at situasjonen igjen forverrer seg ved flytting?

– Til tross for at det er positivt at eleven slår seg til ro, så er det også andre årsaker som gjør at barn må flyttes. Men vi ønsker ikke å flytte barn, sier Klemetsen.

– Hva syns du om at saken nå tas opp med statsråden?

– Vi syns det er uheldig med flere flyttinger og er enige i alt som kan føre til at unger flyttes mindre, sier Klemetsen.