NRK Meny
Normal

– Det bygges altfor få boliger i Tromsø

I Tromsø bygges det over 200 boliger for lite hvert år, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening. Det kan få store konsekvenser for deg som vurdere å kjøpe bolig.

Gravemaskin

Ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening må det bygges flere boliger i Tromsø, slik so her på Strand-feltet på Kvaløya.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det burde bygges omtrent 600 boliger i Tromsø årlig. Byggebransjen og politikerne bør sette seg sammen og se hvordan de kan løse denne utfordringen. De må finne gode løsninger, hvis ikke vil prisveksten bli for sterk, sier administrativ leder i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

Tirsdag presenterte de tall for boligbygging i kommunene i Troms. I perioden 2011 til og med 2014 bygget 386 boliger i Tromsø. Behovet for nye boliger ut fra folketallet tyder på at det vil være et behov for 605 nye boliger i året.

Det gjør Tromsø til den kommunen femte dårligste kommunen når det kommer til boligbygging i landet.

Femte dårligste kommunen i landet

– Allerede i dag har man en prisvekst i Tromsø som er unormal høy i forhold til det man burde ha. Fortsetter boligbyggingen å sakke akterut vil det bli enda vanskeligere for ungdom og de med gjennomsnittslønninger å komme seg inn på boligmarkedet. Det er vi ikke tjent med, sier Jæger.

Boligbygging og behov

Kommune


Gjennomsnittlig årlig igangsetting 2011-2014

Årlig boligbehov 2015-2019

Differanse

Oslo

3 415

7 078

- 3 663

Bergen

1 168

2 043

- 875

Drammen

219

568

- 349

Skedsmo

252

486

- 235

Tromsø

386

605

- 218

Fredrikstad

384

563

- 180

Sarpsborg

141

309

- 168

Ullensaker

281

445

-164

Lier

88

244

- 155

Bodø

280

434

- 155

Øyvind Hilmarsen

Byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen.

Foto: NRK / NRK

Byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen, mener tallene er misvisende.

– Tallene for boligbygging er et gjennomsnitt av de tre årene. Både i 2014 og i 2015 har boligbyggingen tatt seg veldig opp i Tromsø, det er vi glade for, sier Hilmarsen.

Ifølge prognosene til kommunen, vil det bo 120 000 mennesker i Tromsø i 2044. Øyvind Hilmarsen er fullt klar over viktigheten med at det bygges boliger for å møte befolkningsveksten.

– Det er noe vi jobber med daglig. Vi er nå i gang med å kjøpe cirka 440 kommunale boliger. I tillegg har vi satt oss et mål om å sette i gang bygging av 900 boliger i året nå fremover, for å nå de målene vi har for Tromsø som en vekstkommune, sier han.