– Det blir feil om jeg ikke tar dette alvorlig

Antallet tilfeller med elever som ikke får karakter ved videregående skoler i Troms mer enn doblet seg i 2016.

Roar Sollied

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied tar de nye tallene alvorlig.

Foto: Fabian Marcus Amundsen Ubeda / NRK

Terminoppgjøret for høsten 2016 viser at det er en betydelig oppgang i antall enkeltfag som ikke blir vurdert ved de videregående skolene i Troms.

Tallet har mer enn fordoblet seg sammenliknet med året i forveien. Antallet elever som er involvert har økt med 48 % i samme periode.

– Jeg tenker først og fremst at avviket er så stort sammenliknet med i fjor at det sannsynligvis skyldes fraværsgrensen, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied.

Både òg med fraværsgrensen

Fraværsgrensen på 10 % i den videregående skolen har vært omdiskutert, spesielt blant elevene selv. Hvis elevene er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven, er det ikke fravær.

Det kan være rådgivning på skolen, møte med PP-tjenesten, organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant, eller elevrådsarbeid og liknende som er godkjent av skolen eller avtalt med rektor eller andre ansatte.

– Vi har tidligere meldt at fraværsgrensen har et positivt trekk ved seg, tilstedeværelsen har økt med 25 %. Men nå viser det seg da altså at det er betydelig mer «ikke vurdert» enn før, sier Sollied.

– Mest opptatte av gjennomføringen

Tilstedeværelsen i klassene har ifølge fylkesråden blitt bedre, og han mener det i seg selv gir bedre kvalitet i undervisningen.

– Men det vi er mest opptatte av i fylkeskommunen, er gjennomføringen. Hvor mange klarer vi å få gjennom, og hvor mange får vi gjennom til studiekompetanse eller fagbrev? Så hovedmålet vårt ryker litt på sikt dersom dette fortsetter.

Tror alle tar det alvorlig

Øyeblikkelig får det ikke så store konsekvenser for elevene, fordi det er resultatene til våren som avgjør om skoleåret godkjennes.

– For den enkelte elev er det jo ikke en undergang, men det kan gi en betydelig forsinkelse hvis man må bruke høstterminen til å ta opp fag. Det vil for eksempel hindre opptak til videre studier, sier Sollied.

Han ser på situasjonen som alvorlig.

– Hvis jeg som fylkesråd ikke gjør det, så blir det feil. Nå vil jeg tro at alle tar dette alvorlig, det gjelder både elevene og rektorene.