NRK Meny
Normal

– Dersom dette raser ut vil det få enorme konsekvenser

Det skal bli langt tryggere å bo i mange bygder i Nord-Troms når overvåkingen av ustabile fjell nå øker i omfang.

Gamanjunni 3

Det er satt opp kontinuerlig overvåking av fjellpartiet Gamanjunni 3 i Kåfjord kommune i Nord-Troms.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Fredag startet installasjonen av overvåkingsutstyr på det svært rasfarlige fjellpartiet Gamanjunni 3 i Kåfjord kommune i Nord-Troms.

Fra rasfarlig fjell i Kåfjord kommune.

Enorme steinmasser

På dette fjellet er det ikke mindre enn 23 000 000 kubikkmeter stein som er i bevegelse.

– Dette er tre ganger så store masser som de vi nå overvåker på Nordnesfjellet.

Det sier overingeniør Per Steinar Lyngstad i NVE til NRK.

– Dersom dette raser ut vil det få enorme konsekvenser, både for bebyggelsen under fjellet og for naturen rundt, sier han.

Steinmassene fra dette fjellet kommer ikke til å ras ut i sjøen. De vil havne i en dal, og demme opp elva som renner gjennom.

– Problemstillingen her er den samme som ved det velkjente fjellet «Mannen» i Møre og Romsdal, sier Lyngstad.

Overvåking av Gamanjunni 3 i Kåfjord

Fjellpartiet ligger i en vestvendt skråning i Manndalen i Kåfjord kommune. Volumet er estimert til 26 millioner kubikkmeter.

Foto: NVE

Er trygt, blir tryggere

Lyngstad sier det er trygt å bo i bygdene omkring fjellet, og at det kommer til å bli enda tryggere.

– Vi etablerer nå er omfattende og nøyaktig overvåkingssystem på flere fjell. Data fra Gamanjunni kommer inn til oss hvert kvarter, så overvåkingen blir svært grundig, sier han.

– Etter hvert som vi får bedre overvåking av mange ustabile fjellområder, øker tryggheten for folk i fylket.