– Denne kranglingen svekker omdømmet til Nord-Norge

– Troms sitter på sin høye hest og viser lite ydmykhet. Nordland skyter våpen med retorikken de bruker, mener professor Nils Aarsæther. Han ber fylkene fjerne seg fra forbannelsen som lammer samarbeid i nord.

Laster kart, vennligst vent...

– Det er forunderlig at regionreformen ikke har vært utredet, kun en rask stortingsmelding, og så «tut og kjør, slå dere sammen og så skal vi ha resultatet klart 1. desember». Da får man gjørmebryting, og det er grunn til å bli fortvilt, sier professor Nils Aarsæther.

Hvordan skal Nord-Norge se ut i framtiden? Kan det bli en region, eller skal landsdelen fortsatt være delt i tre fylker? Stortinget har bedt fylkene om å se på mulighetene, og foreløpig er det status-quo.

Nils Aarsæther

Nils Aarsæther er professor for samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Petter Strøm / NRK

Verken Finnmark eller Nordland vil slå seg sammen med Troms. Troms fattet et vedtak som innlemmer fem Nordlandskommuner innenfor ei ny Troms-grense. Nordland svarte med et forslag som pakker hele Midtre Hålogaland inn nordlandsfylket.

– Jeg hoppet i stolen da jeg hørte det siste forslaget, sier professor i statsvitenskap, Nils Aarsæther ved UiT Norges arktiske universitet.

Han kaller det en forbannelse, en gjentakelse av en strid som lammer samarbeidet i nord.

– Denne kranglingen svekker omdømmet til Nord-Norge. Vi må finne måter å agere sammen på, og ivareta felles interesser, sier Aarsæther.

Historisk bakteppe

Krangelen vi nå er vitne til har historiske røtter, og handler om befolkningsutviklingen her nord, sier professoren.

– Troms har hatt en voldsom og rivende utvikling fra 70-tallet og til i dag. Nordland og Finnmark har, for å si det pent, stått stille. Etableringen av UiT og diverse andre institusjoner har gitt tromsmiljøet en følelse av å være «kongen på haugen».

Det krever en viss ydmykhet å forvalte en slik rolle, og det mener han er sjeldent å finne i Troms fylkesting eller andre fora Troms.

– At Nord-Norge ikke har hevet seg over småkranglingen og tar løs på de store problemene, som for eksempel nedbyggingen av et helt lokalsamfunn på Andøya. Det forundrer meg. Troms nærmest trakk på skuldrene da forsvaret i Bodø ble lagt ned, sier Aarsæther.

Hastverk gir gjørmebryting

Likeledes viser Nordland at kampen er satt i gang og bruker våpen når begrepene Ofoten, Lofoten og Vesterålen, brukes istedenfor Tjelsund, Evenes og Skånland, mener han.

– Det er rett og slett et uttrykk for veldig dårlig kjemi, og konkurranseforhold jeg dessverre antar er av destruktiv karakter, sier Aarsæther.

Fra sitt faglige ståsted synes professoren det er forunderlig at regionsformen ikke har vært utredet, og mener dette er dårlig forberedt.

– Da får man gjørmebryting, og det er grunn til å bli fortvilet. Vi kan risikere at helt vitale og viktige interesser for nasjonen blir neglisjert, og ting settes i spill på bakgrunn av det sørnorske miljøets arroganse fra Nord-Norge – igjen, sier Aarsæther, før han legger til:

– Hvis man ikke vil slå seg sammen, må man finne gode samarbeidsløsninger så det er mulig å heve Nord-Norges stemme. I en situasjon med ti regioner, er tre stemmer bedre enn én.

Laster kart, vennligst vent...

Troms fylke er markert i grønt, mens Nordland fylke er markert i lilla. Kommunene markert med mørk lilla, er kommunene fylkesrådet i Troms kunne tenkt seg å overta.

Laster kart, vennligst vent...

Troms fylke er markert i gult, mens Nordland fylke er markert i rødt. Kommunene markert med grønt, er kommunene fylkesrådet i Nordland foreslår å overta fra Troms.