– Deltid går utover pleietrengende

Leder i Norsk sykepleierforbund i Troms, Hanne Marit Bergland, mener ufrivillig deltid er et stort problem.

– Ufrivillig deltid er et stort problem i arbeidslivet, spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren, slår Bergland fast.

Hun mener grunnbemanningen ofte er for lav, og gjør det vanskelig for en bransje der spesielt kvinner har sin arbeidsplass.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det rundt 76 000 deltidsansatte som sier de ønsker høyere stillingsbrøk, og mange av dem jobber innen helse- og sosialrelaterte yrker.

Dette gir en dårligere omsorg, mener hun.

– Jo flere personer du skal forholde deg til, jo mer arbeid er det å holde alle oppdatert med den informasjonen som er nødvendig når man jobber med pasienter.

Arbeidsplasser kan søke Arbeids- og velferdsdirektoratet om penger til prosjekter som skal få ned antall deltidsstillinger. 25 millioner ligger i potten og søknadsfristen utgår 15. august.

– At det kommer slike tiltak for å bli kvitt dette uvesenet synes jeg er kjempebra, avslutter hun.