– Debatten om Troms og Finnmark har fått en dominoeffekt

Politisk redaktør i avisen Nordlys tror alle de tvangssammenslåtte regionene nå står på spill. Han mener opprøret rundt Troms og Finnmark har skapt en dominoeffekt.

Skjalg Fjellheim

Politisk redaktør i avisa Nordlys tror motstanden mot sammenslåing av Troms og Finnmark har skapt en dominoeffekt som nå tar med seg storregionen Viken i sitt fall. Han tror Hedmark og Oppland også nå ser sin mulighet til å stanse prosessen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Arbeiderpartiets arbeidsgruppe i Viken stopper det politiske arbeidet med den nye storregionen. Det betyr at den største av de nye regionene blir satt på vent i flere måneder.

– Denne typen aksjoner kommer fordi ingen vet hva regionene egentlig kommer til å inneholde. Det som skjer i Troms og Finnmark har fått en dominoeffekt, sier politisk redaktør i avisa Nordlys Skjalg Fjellheim.

Det har stormet rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark de siste månedene. Debatten nådde sitt foreløpige høydepunkt da fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, nektet å møte Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hun ville ikke diskutere veien videre, og sendte dermed fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, alene sørover.

Når fellesnemnda også i Viken i dag legger ned arbeidet frem mot Stortingets behandling 15. oktober, kan det bety et nytt høydepunkt i debatten for fylkesordføreren i Finnmark.

– Saken vår kommer nå tilbake til Stortinget, og det er nok det som gjør at Viken ser sin mulighet til å få behandlet også sin sak på nytt, sier Vassvik.

Willy Ørnebakk og Ragnhild Vassvik

Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk og fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tror flere regioner vil følge etter

Hun mener dagens avgjørelse av politikerne i Akershus, Østfold og Buskerud viser at regionsammenslåingsprosessen har vært dårlig planlagt fra starten av.

– Når det tas så kraftig til motmæle andre steder viser det at prosessen i forkant har vært for dårlig. Derfor avventer flere hva som kommer 15. oktober, sier Vassvik.

Det sier politisk redaktør i avisa Nordlys seg enig i, og tror også flere regioner nå kan komme til å slutte seg til protesten, som Hedmark og Oppland.

Han tror også at aksjonen i Finnmark kan få vind i seilene med dagens avgjørelsen om det som skulle bli Norges største nye region.

– Dette vil styrke regionmotstanderne i Finnmark i troen på at de har rett. Når også andre deler av landet slutter seg til regionmotstanden kan det klart oppfattes som en motstand mot Stortingets vedtak, sier Fjellheim.

– Kan bli den største politiske skandalen på tiår

Det er likevel ikke gitt at dagens avgjørelse av politikerne i det nye Viken kommer motstanderne mot sammenslåing i nord til gode.

Fjellheim mener det kan:

  • øke presset på regjeringen for å sørge for at der ligger skikkelige oppgaver i reformen når den kommer til Stortinget 15. oktober.
  • øke presset på å gjennomføre en tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.

– Motstanden i Finnmark har blitt en nasjonal sak. Men det er fortsatt vanskelig å se for seg at de 30.000 som stemte mot sammenslåing i Finnmark i mai skal lykkes i å stanse en reform for hele landet, sier Fjellheim.

Om det skjer er på ingen måte avklart før Stortingets behandling. Den avventer også fylkesråd Willy Ørnebakk i Troms.

– Om Viken velger å ta en pustepause eller å kjøre på videre, så påvirker ikke dette vårt ståsted noe etter det jeg kan skjønne, sier Ørnebakk.

15. oktober skal regjeringen legge frem hvilke oppgaver de nye regionene skal ha. Kristelig Folkeparti har sagt at også de vil avvente oppgavefordelingen før de sier klart fra om de er for eller mot.

– Det er klart at det ville vært et utrolig prestisjenederlag for regjeringen dersom regionreformen skulle ryke. Det ville vært en av de største politiske skandalene på flere tiår, sier Fjellheim.