NRK Meny
Normal

Vil ha eiendomsskatt for å redde lærere

Alta kommune vil spare 15 millioner kroner ved å få færre, men større klasser. Det reagerer lærerne på.

Lærer

Lisa Handnes Bellika har sløyd med førsteklassen på Gakori skole i Alta. Hun mener færre lærere er en uheldig løsning på kommunens økonomiske utfordringer.

Foto: Rune Berg / NRK

– Det er ikke så mange elever som får hjelp, sier lærer ved Gakori skole i Alta, Lisa Handnes Bellika.

Hun har innføring i sløyd for førsteklassen. Det kryr av elever med hammere rundt henne.

– Dette er første gang de er på sløyden. Skulle alle fått hjelp måtte vi delt klassen opp mye mer, sier Bellika.

Vil kutte 23 lærerjobber

Alta kommune må spare 15 millioner og vil legge ned fem av 18 skoler for å få det til.

Men Venstre, Arbeiderpartiet, SV og en utbryter fra Høyre vil heller kutte 15 klasser. Det betyr 23 færre lærere.

Det er ikke noe Bellika ønsker.

– Kan de ikke bare innføre eiendomsskatt, så får vi penger til både innhold og lærere i skolen, sier hun.

De svakeste elevene blir taperne dersom skoleklassene i Alta blir større. Det hevder lærerne. Alta kommune skal spare15 millioner kroner i skolen, og politikerne ønsker større klasser framfor å legge ned skoler.

– Vil ikke merke noe

Anette Berger, leder for Utdanningsforbundet i Alta, mener det kan få alvorlige konsekvenser å kutte lærerstillinger.

– Ved å kutte ned på antall lærere er det de svakeste elevene som blir taperne. Det vil få følger gjennom hele utdanningsløpet, sier Berger.

Arnt Ivar Pedersen uavhengig medlem av kommunestyret i Alta, mener derimot at de som blir igjen i skolen ikke vil merke et eventuelt lærerkutt.

– Når man reduserer antall klasser, reduserer man også antall stillinger, men de klassene som blir igjen vil ikke merke at de får færre læreressurser, mener Pedersen.

Oppvekstsjef i kommunen, Mads Stian Hansen, tror også elevene vil merke det dersom så mange lærere må bort.

– Lærerne er de viktigste ressursene i Alta-skolen. Tar vi bort lærerne vil det få innvirkning på utdanningstilbudet vårt, sier Hansen.