– Burde stille strengere krav til oppdretterne

De tapte kampen mot etablering av oppdrettsanlegg. Nå håper Karlsøya utviklingslag at Nor Seafood gir noe tilbake.

Oppdrettsmotstand

Grethe Hoel (til venstre), Svein Egil Haugen og Trond Sverre Flaten har akseptert at det blir oppdrettsanlegg på Karlsøy. Nå vil de kjempe for at anlegget skal gi mest mulig ringvirkninger.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi ville ikke ha anlegget her. Det er ikke vakkert, det får konsekvenser for miljøet, men nå er det en realitet og da må vi forholde oss til det, sier leder i Karlsøya utviklingslag, Trond Sverre Flaten til NRK.

Kampen mot etablering av oppdrettsanlegg ved Korsnes på Karlsøy er over, og Nor Seafood er i gang med å sette ut smolt i anleggene. Flaten og de andre motstanderne har godtatt det.

Samtidig er de nå interesserte i å få det beste ut av etableringen. En av utfordringene for Nor Seafood har vært at kaia på Korsnes ikke er god nok for at selskapet kan etablere en landbase der. Det tror oppdrettsmotstanderne kan la seg ordne, til det bedre for alle.

– Det er bare å reparere brygga og legge en bølgebryter i form av en flytebrygge i sundet, sier Flaten.

– En ny kai med bølgebryter vil være veldig fint for Karlsøy som ferieøy. I tillegg kan denne etableringen føre til flere arbeidsplasser, sier Grethe Hoel.

Hun har også vært en ivrig motstander av oppdrettsanlegget ved Karlsøy.

Oppdrettsanlegg

Nor Seafood er i gang med å sette ut fisk i anlegget ved Karlsøy.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Stiller for snille krav

– Motstanden og skepsisen til anlegget er ikke mindre enn det var. Men nå som anlegget er en realitet ønsker vi å se mer på hva myndighetene, både lokalt og nasjonalt, kan kreve at oppdrettsselskapene kan bidra med for lokalsamfunnet, sier hun.

Hoel mener blant annet at kravene som stilles til oppdretterne er for snille, og får støtte av Svein Egil Haugen, lokalpolitiker for SV og kommunens representant i utviklingslaget.

– Selskapene forvalter store verdier som har blitt en realitet på grunn av allmenne krefter og ressurser. Mye mer av de verdiene burde falle tilbake på lokalsamfunnet, sier han.

Daglig leder i Nor Seafood, Fred Wilsgård, sier ingen kan kreve noe av hverandre, men sier at de selskapet ønsker et samarbeid med lokalbefolkninga på Karlsøy.

– Vi har hatt et positivt møte med utviklingslaget og kommunen. Vi ser på hvilke områder vi i fellesskap kan nyte godt av. Det kan være kaia, dersom vi velger å forbedre den, det kan være dersom vi får økt krafttilførsel på øya, eller om vi utbedrer nett- og telefondekningen. Det er flere områder vi kan jobbe sammen om, sier Wilsgård.