Varsler oppvask etter «klassetur-saken»

Venstre-politiker: – Jeg vet selv hvordan det er å ha lav inntekt.

Mats Stian Hansen i Alta kommune

Kommunalleder for oppvekst og kultur, Mads Stian Hansen, varsler oppvask om skoleturer i kommunen.

– Alle turer hvor ungene betaler egenandel for å dra på tur er ikke i tråd med opplæringsloven, sier Mads Stian Hansen, kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune.

I dag satt hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta kommune seg ned for å diskutere klassetursaken.

Det etter at det ble kjent at mer enn en tredjedel av en tiendeklasse på en ungdomsskole i kommunen ikke blir med på årets tur til London.

Vårin Larsen (15) klarte ikke å skaffe pengene til London-turen, og må dermed sitte igjen på skolen, mens klassekameratene drar.

– Hva skal dere gjøre nå?

– Vi må lage retningslinjer for skoleturer. Alle har rett til grunnskoleopplæring, og den skal være gratis. Vi ønsker å få på plass retningslinjer for dette i løpet av en måned, sier han.

Trine Noodt

Trine Noodt mener skolen skal være lik for alle. Hun mener klasseturer er et godt initiativ, men at en bør vurdere å senke ambisjonsnivået.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

– Vet hvordan det er

Trine Noodt i Venstre mener at de må ha en skole som holder seg innenfor regelverket.

– Skolen skal være lik for alle. Klasseturer er et godt initiativ og det er fine opplevelser, men vi må senke ambisjonsnivået litt, sier Noodt, som til vanlig er hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Alta.

Hun berømmer eleven som sto fram først med saken. Noodt sier hun vet hvordan det er å være foreldre med lite å rutte med.

– Jeg vet selv hvordan det er å ha lav inntekt, og det går faktisk helt fint å leve med. Men da er det dumt at skolen tydeliggjør forskjellene mellom folk. Det er vanskelig å være den som sier at 1000 er for mye og at det velter budsjettet, sier hun.

– Kan det bli forbud mot dugnad?

– Nei, dugnad er en fin ting, men det en får inn via dugnad må avgjøre hvilke omfang turen skal få. Det skal ikke være slik at de som ikke er med på dugnaden må betale mer enn andre. Det skal være gratis, sier hun.

– Men kan ikke dette oppleves som urettferdig for dem som står på og samler inn penger?

– Det handler om samhold og at klassen skal få til noe i lag. Da må en lære at alle skal jobbe sammen. Er det mange som ikke ønsker å være med på dugnad, så må en heller senke ambisjonsnivået, sier Venstre-lederen i Alta.

Offentlig sektor drive med dugnadsinnsamling?

Alex Bjørkman i Høyre er enig i at det må komme et bedre regleverk på plass.

– Det må være likebehandling. Samtidig må vi ikke havne i en situasjon hvor det ikke går an å gjøre noe sosialt via skolen. Regelverket slik det er nå er at man ikke får til noen ting fordi noen ikke ønsker å bidra, sier Høyre-politikeren som også sitter i hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta.

Vi ikke havne i en situasjon hvor det ikke går an å gjøre noe sosialt via skolen.

Alex Bjørkman (H)

– Kan dugnadsarbeidet i skolen være i konflikt med andre dugnader?

– Det er ingen tvil om det. Bare i vår familie har vi unger som skal på idrettsturer, kulturturer og klasseturer. Det blir mange dugnadstimer når man har parallelle aktiviteter. Så skal man være obs på at offentlig sektor skal drive med dugnadsinnsamling. Det er en utfordring vi har, sier han.

– Hvorfor er det slik at Alta kommunes skoler, og en rekke n rekke kommuner i Norge, har havnet på utsiden av opplæringsloven?

– Nei, det er umulig å si. Jeg tror det har vært litt flytende over mange år og det har nok dessverre blitt slik, ikke bare i Alta. Men nå har vi mulighet til å rydde litt i disse tingene, sier Bjørkman.

Politikere i Alta vil vurdere å endre ordninga med privatorganiserte klasseturer i skoletida. 
Dyre utenlandsturer er blitt vanlig praksis for tiendeklassinger som skal på klassetur, og mange har ikke råd til å være med

Jakthunden Luna kan bli god å ha når vennene til Vårin reiser på klassetur til London i september. For når tiendeklassingene reiser på klassetur, har ikke Vårin råd til å bli med.