Pasientombud ber Legemiddeltilsynet vurdere rutinene rundt kreftmedisin

– Når Legemiddeltilsynet får årlige melding om overdoser av cellegiften Methotrexat, bør de vurdere rutinene rundt medisinen. Det sier pasientombud i Troms, Odd Arvid Ryan.

Odd Arvid Ryan,

Pasientombudet i Troms, Odd Arvid Ryan, mener Statens Legemiddeltilsyn bør ta grep etter gjentatte rapporter om overdoser av legemiddelet Methotrexat.

Foto: Øystein Antonsen

I helga ble det kjent at to kreftsyke ungdommer sist torsdag fikk en livstruende overdose av legemiddelet Methotrexat.

Methotrexat

Methotrexat gis både i tablettform og som injeksjon i behandling mot kreft og revmatiske lidelser. I for store doser kan den være dødelig.

Foto: Gunnar Grindstein

Ved en rutinesvikt ved sykehusapoteket til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø ble det ikke oppdaget at medisindosen ble blandet 20 ganger sterkere enn den skulle vært.

Statens Legemiddelverk sier at de årlig får rapporter om overdoser av dette legemiddelet.

– Hvis legemiddelverket sitter med slik informasjon, spørs det om ikke de burde fulgt opp praksis og bruk av dette legemiddelet på et tidligere tidspunkt, sier pasientombudet i Troms, Odd Arvid Ryan.

Odd Arvid Ryan understreker at han ikke kjenner til hvilke rapporter legemiddelverket har fått om årsaken til overdosene av Methotrexat som har blitt gitt.

Likevel mener han det er grunn til å stille spørsmål ved Legemiddelverkets oppfølging av opplysningene.

Har advart om medisinen

Methotrexat er en cellegift som brukes både til kreftbehandling og mot revmatiske lidelser. I tablettform har overdoser skjedd tidligere, sier medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

madsen

Advarsler om medisinen har blitt gitt i flere år, sier medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen.

Foto: NRK

– Vi har fått innrapportert tilfeller der tablettene som skal tas en gang i uken, har blitt gitt hver dag i en uke. Det er en stor overdose som kan være dødelig, sier Madsen.

Han sier at det har blitt tatt grep for å unngå slike feil.

– Vi har advart mot medisinen og har også endret forpakningen for å sikre riktig bruk. Feilen skjer oftest når pasienten endrer omsorgsnivå, og for eksempel flyttes fra sykehus til sykehjem. I slike tilfeller har vi sett at legemiddelinformasjon har blitt byttet, sier Madsen.

Men overdose i sprøyteform, slik det ble gitt ved Universitetssykehuset Nord-Norge, har aldri tidligere vært innrapportert.

Ungdommene fikk motgift seks timer etter overdosen, og Universitetssykehuset Nord-Norge rapporterer om at begge ungdommene er på beina igjen. Om de får senskader av overdosen, er ikke kjent.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Fire dager etter at den potensielt dødelige dosen av cellegiftmedisinen ble gitt, har begge ungdommene det etter forholdene bra.

Foto: Arne Schei / NRK

Kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Marit Einejord, sier at ungdommene etter forholdene har det bra.

Madsen sier at dette er det alvorligste tilfellet av overdosering som Legemiddelverket har registrert, og at det er liten kunnskap om hva som skjer ved så stor overdosering.

– Det er en stor dose, men heldigvis fikk ungdommene motgift. For vi har effektiv motgift, bare den gis i tide, sier Madsen.

Ungdommene har det bra

På sosiale medier har mange ytret frykt for feilbehandling ves sykehuset.

Ved Kreftforeningen forstår de at folk kan bli redde for at det skal bli gitt feil medisindoser til pasienter, men de understreker at slike tilfeller ikke skjer ofte.

Erik Vigander

– Methotrexat er ikke farligere enn andre legemidler om det tas rett, sier pressesjef i Kreftforeningen, Erik Vigander.

Foto: Kreftforeningen

– Man trenger ikke være redd for at slike ting skal skje. Det gis hundrevis, om ikke tusenvis av cellegftdoser hver dag i Norge, og slike feil skjer svært sjelden, sier pressesjef Erik Vigander i Kreftforeningen.

Vigander sier at sykehusene og apotekene har gode rutiner rundt legemiddelhåndtering.

Kreftforeningen mener ikke det er grunnlag for å innføre strengere rutiner rundt bruken av legemiddelet Methotrexat.

– Det spesielle i dette tilfellet er at overdosen var så stor, 20 ganger mer enn foreskrevet dose. All feilmedisinering av legemidler innebærer en risiko. Om man skal ta to paracet og i stedet spiser 40, kan også det være en dødelig overdose, påpeker Vigander.

Både Statens helsetilsyn og Statens Legemiddelverk skal granske hendelsen.