NRK Meny

– Bør ikke bosette

Rådmannen i Tranøy mener kommunen ikke bør bosette fem enslige mindreårige asylsøkere, som firmaet Stenimed ønsker. Kommunen har ikke vedtatt å bosette enslige mindreårige, og rådmannen mener det kan føre til utgifter for kommunen å ta imot fem. Stenimed har en bolig på Stonglandseidet de vil bruke til formålet. Kommunestyret i Tranøy behandler saka tirsdag.