NRK Meny

– Bondens lønn ren flaks

– Inntektsøkninga i jordbruket det siste året er ren flaks, sier Birger Bull, fylkesleder i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en inntektsvekst fra 2014 til 2015 på 42.000 kroner per årsverk, noe som ifølge Bull er langt mer enn tidligere forutsatt. Men han mener økninga ikke skyldes regjeringas landbrukspolitikk. Bull mener at det er på høy tid at politikerne ser behovet for en forutsigbar inntektsøkning i landbruket.