NRK Meny
Normal

– Beklager mangel på helikopterstøtte til havs

Forsvarssjefen er fornøyd med økt overvåking i nord. Men han beklager mangel på helikopterstøtte i Sjøforsvaret og Kystvakta.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og ...

orsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen i Forsvarsdepartementet i Oslo onsdag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Onsdag leverte Forsvarsjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen, årsrapporten for 2016 til forsvarsministeren. Han bebuder en analyse av status for NH90-helikoptrene i løpet av sommeren. Det har tatt mye lenger tid enn planlagt å klargjøre NH90 for bruk på fartøyer.

I forkant av Forsvarssjefens overlevering ga styrkesjefene sine rapporter.

På hjemmefronten er det øvelsesaktivitet som har tatt mye fokus for Forsvaret i året som gikk. Det sa sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generelløytnant Rune Jakobsen, da Forsvarssjefen la fram sin årsrapport i Oslo onsdag.

Marinefartøy

Marinens fregatter og korvetter seiler i formasjon i Andfjorden under Flotex 2016

Foto: Johan Ludvig Holst

– Storøvelsen Cold Response, der mange tusen allierte soldater deltok, var viktig for Forsvaret. Samtrening med allierte, uttak fra forhåndslagrene til amerikanerne og selve øvelsen ga godt utbytte, sier Jakobsen.

Generalløytnanten trekker også frem spesialstyrkenes øvelse Gemini.

– Fjorårets Gemini var tilbake i sin opprinnelige form: en sertifiseringsøvelse for Forsvarets spesialkommando (FSK).

– Samarbeidet med politiet for øvrig, som politimestre og andre, fungerte også meget godt under øvelsen.

Forsvarets årsrapport 2016 - Forsvaret.no

​Totalforsvaret tilbake

Jakobsen legger også vekt på at Totalforsvaret igjen har mye fokus.

– Fokuset er på nasjonalt planverk, og FOH jobber med å skrive dette for hvordan vi skal forsvare Norge.

​– Dette klarer ikke Forsvaret alene, så sammen med sentrale sivile etater og aktører, møtes vi jevnlig. Samarbeidsviljen vi møter har ​imponert meg, konkluderer Jakobsen. ​

​​Kjemper mot ISIL

Kampen mot terrorgruppen ISIL kjempes på flere fronter, der også Norge bidrar.

– Vi har vært i Irak siden 2015 og trent irakiske sikkerhetsstyrker fra byen Erbil.

Disse sikkerhetsstyrkene drar igjen ut for å kjempe mot terrorgruppen, som for tiden er på vikende front i Irak.

Regjeringen besluttet også våren 2016 å sende spesialsoldater til Jordan.

– Disse bidrar til trening, rådgiving og operativ støtte til lokale syriske grupper, som selv kjemper mot ISIL, forklarer sjef FOH.

– Jeg har selv inspisert styrken og kan konstatere at jobben de norske soldatene gjør er høyt verdsatt, sier Jakobsen.

Nye kystvaktfartøy

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes fortalte om 2017:

– For året som kommer vil Sjøforsvaret være i operasjoner eller i forberedelse til operasjoner. Vi vil gjennom hele året både være sjef for NATOs stående atlanterhavsstyrke (SNMG1) og delta i NATOs stående minerydderstyrke (SNMCMG1).

I tillegg vil Kystvakten hver dag, gjennom hele året, være på vakt fra Skagerak til Barentshavet.​

f35
Foto: Lockheed Martin / Forsvaret

F-35 til Ørlandet i november

Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli er sjef for den norske avdelingen ved Luke Air Force Base utenfor Phoenix i Arizona. Dette er Forsvarets kampflysentral og Norges største militære avdeling i USA.

I snart to år har den norske avdelingen vært på plass på Luke, og herfra opererer fire norske F-35 til opplæringsformål.

Avdelingen utdanner norske jagerflygere, instruktører og teknikere på løpende bånd. Det må til, for i november la​nder de første F-35-flyene i Norge.

Mot slutten av året mottar Norge ytterlige tre F-35, og disse lander etter planen på Ørland i november i år. Da har Norge fått 10 av sine 52 planlagte kampfly.