NRK Meny
Normal

– Beklagelig er det ikke unikt med maktbruk overfor elever

Kommunen må ta dette på største alvor, mener Utdanningsforbundet om at en barneskole i Tromsø bruker makt og tvang for å håndtere elev.

Thomas Norgård

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård mener det er elevenes beste som må være viktigst.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Elevens beste må være det viktigste i enhver sak, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

Han reagerer sterkt på at en tromsøskole har rutiner for hvordan en utagerende elev med makt legges i bakken av flere voksne, som NRK omtalte mandag. Han tror ikke dette er et unikt tilfelle, og sier kommunen må ta dette på største alvor.

– De må ikke tro at alt bare er enkelttilfeller. Man må løfte problematikken og se hva som skal til for at elevene får et bedre tilbud. Da unngår man å havne i tvangssituasjoner. Kartlegging og kompetanseutvikling kan være deler av tiltakene, sier Nordgård.

Gjennom Utdanningsforbundet representerer han lærere, og det er lærene som argumenterer for bruk av vold med at det er fare for liv og helse både til elever og ansatte.

Tvang i skolen

Fylkesmannen har bedt om at tiltak med bruk av fysisk tvang opphører.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Det er svært alvorlig hvis det er slik det beskrives, men for alle som jobber i skole er elevens beste det aller viktigste. Vi skal selvsagt også følge opp systemet man har med arbeidstilsynet og HMS. Men det er elevens beste som må være viktigst, sier han.

Sette lys på mørketallene

Når man opplever at elever på ulikt vis har opplevelser som ikke er positive i hverdagen, beveger man seg i spennet mellom enkelttilfeller og systemsvikt, sier Nordgård.

– Vi kan ikke sette oss i situasjoner der elever lider overlast fordi skolen ikke har kompetansen de skal ha. Slik kan vi ikke ha det, sier han.

– Og i den grad det fins mørketall; at man har en annen virkelighetsoppfatning på rådhuset enn på skolene, gjelder det å få satt lys på de mørketallene og få tallene på bordet.

– Må tas på største alvor

Nordgård er forsiktig med å kommentere det konkrete innholdet i saken fylkesmannen har åpnet tilsyn på.

– Men det er klart, det er overveldende å lese det NRK legger fram. Det er veldig sterkt, og det berører meg både som lærer og far. Beklagelig er det ikke unikt, det er en problematikk som er i norsk skole i dag. Det må tas på største alvor, sier han.

– Er det noe skolen kunne gjort?

– Det er vanskelig å si. Men det er viktig at kommunen, som er skolens eier, kartlegger hva tilstanden er rundt omkring på skoler, og sørger for kompetanseheving og kompetanseutvikling. De må også skaffe nødvendige ressurser for å håndtere alle barn som har en rettmessig plass i norsk skole, sier Nordgård.