NRK Meny
Normal

– Beklagelig at et av de beste asylmottakene legges ned

Færre asylsøkere fører til at nye mottak legges ned. I alt fem mottak i Nord-Norge fikk i dag beskjed om nedleggelse.

Geir-Inge Sivertsen

HAR FORSTÅELSE: Geir Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik, er ikke fornøyd med nedleggelsen av Heimly Mottak som drives av Hero, men sier samtidig at han forstår situasjonen.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Etter 15 års drift legges et av de mest gode og gjennomarbeidede mottak ned. Det er beklagelig, sier Geir Inge Sivertsen (H), ordfører i Lenvik.

Sivertsen sier det dreier seg om omtrent 10 arbeidsplasser på Heimly Mottak på Finnsnes i Lenvik, som går tapt. Mottaket fikk i dag fikk beskjed om nedleggelse.

– Verst er det for dem som har hatt sine arbeidsplasser der. Men Lenvik kommune har også kommunale tjenester som er dimensjonert for kapasiteten til Heimly mottak. Det er ei utfordring vi som kommune må ta med å nedskalere den kapasiteten, og det berører indirekte noen arbeidsplasser, sier Sivertsen.

Fem mottak legges ned

Bjørn Fridfelt

ROLIGE TIDER: Bjørn Fridfeldt forklarer at færre asylsøkere reduserer behovet for mottaksplasser.

Foto: Nora Lie / UDI

I alt fem mottak i Nord-Norge legges ned, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) i dag, tirsdag:

– Årsaken er enkel. Det kommer svært få asylsøkere til Norge, og at vi dermed ser at vi har behov for færre plasser, sier Bjørn Fridfeldt, regiondirektør for UDI i Nord-Norge.

Arbeidet med bosetting, som IMDI, går godt. I tillegg er det mange asylsøkere som returnerer, mens andre blir borte fra mottakene.

– Da blir det mange ledige plasser, og de må vi ta bort, sier Fridfeldt.

To ordinære mottak, Oscarsgata mottak i Vadsø og det nevnte Heimly mottak på Finnsnes i Lenvik, fikk begge tirsdag varsel om oppsigelse fra UDI. Dette i tillegg til tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere, Målselv mottak, Lødingen mottak og Ballangen mottak.

Heimly asylmottak i Finnsnes

LEGGES NED: Heimly Mottak i Lenvik kommune.

Foto: NRK

Har forståelse

Fridfeldt sier at han har inntrykk av at både driftsoperatører og kommuner har forståelse for at mottak blir lagt ned.

Selv om Lenvik-ordføreren beklager nedleggelsen sier også han at han har forståelse:

– Man er aldri fornøyd når man mister arbeidsplasser, men samtidig hvis behovet er såpass mye mindre som det nå er, og at man heller ikke i et fremtidig perspektiv ser behov for å opprettholde kapasiteten, så forstår jeg at man velger å avvikle, sier Sivertsen.

– I en naiv fremstilling er det positivt, fordi dette viser at det er færre folk som trenger beskyttelse og dermed behov for mottak, sier han.

Bjørn Fridfeldt i UDI sier at han er forberedt på at antall asylsøkere i fremtiden kan øke:

– Da må vi gjøre slik vi har gjort mange ganger før, å starte arbeidet med å bygge opp, og satse på at de driftsoperatørene og de vertskommunene som har huset mottak tidligere, er villige til å stille opp.