NRK Meny
Normal

Norsk regjering uenige om løsning på beitekonflikt

Utenriksdepartementet og Mat- og landbruksministeren er uenige om hvordan beitekonflikten på Lenvikhalvøya skal løses.

Svensk rein på Lenvikhalvøya

Her oppholder reinen seg ulovlig på Lenvikhalvøya. Bildet er tatt i mai 2011.

Foto: Arild Moe / NRK

Etter at beitekonvensjonen fra 1972 gikk ut i 2005, er ikke en ny undertegnet. Svenske reineiere hevder de har en århundregammel beiterett om sommeren helt ute ved kysten i Troms.

– Forbudt

Sist lørdag ble svenske reindriftseiere nektet adgang til Lenvikhalvøya med reinen sin. Det førte til at reineierne anmeldte norske myndigheter.

Mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk, mener at 1972-konvensjonen og reinbeiteloven vil gjelde inntil den nye regulerende konvensjonen er på plass.

– Anmeldelsen tar jeg til etterretning, selv om jeg synes de går for langt. De er fullstendig klar over at det er forbudt å beite på Lenvikhalvøya, og at det finnes andre områder på norsk side av grensen som er lovlig å bruke, sa Brekk til NRK tidligere denne uken.

Svensksamer stoppet på Kilpis

Her stoppes reindriftssamer ved Kilpis på vei til Lenvikhalvøya i Troms med rein.

Foto: Arild Moe/NRK

– Må avgjøres i norsk rett

Men det kan utenriksdepartementet ikke si seg enig i, skriver VG Nett .

– Fordi man i dag ikke har noe forvaltningssystem til å håndtere dette likt på norsk og svensk side, må slike saker avgjøres innenfor rammene av det respektive lands rettssystem, sier avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, Martin Sørby til VG Nett.

Det svenske utenriksdepartementet mener også at saken må opp i norsk rett.

– Det finnes ingen moderne, gjeldende konvensjon. Dette er en sak mellom de berørte reindriftssamene og den norske domstolen, sier juridisk rådgiver Anders Rönquist til VG Nett.

Flere konflikter

Det norske Utenriksdepartementet forteller til VG at de frykter det vil bli flere beitekonflikter før en ny konvensjon er undertegnet.

– Jeg tror fortsatt det vil kunne oppstå uenighet om beiteretten når konvensjonen faller på plass, men den gir i alle fall et rammeverk for å håndtere situasjonene som oppstår. Inntil den er på plass, er jeg redd vi vil kunne få situasjoner av denne typen, sier Sørby til VG.