NRK Meny
Normal

– Behov for produkter som er viktig både for reiselivet og forskning

Sysselmannen foreslår at det etableres et naturinformasjonssenter på Svalbard. – En svært god ide, sier reiselivssjefen.

Turistinformasjon Svalbard

Et økende antall turister på Svalbard etterspør mer informasjon om natur og kultur. Det nye senteret skal utfylle virksomheten som i dag drives ved Svalbard museum.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Miljøvernsjef Guri Tveito hos sysselmannen har jobbet med forslaget.

– På fastlandet finnes det 15 nasjonalparksenter. Her på Svalbard har vi kanskje de største arealene med nasjonalparker, verneområder og naturreservater i Norge. Men vi har ikke noe som kan fortelle om disse verdiene og formidle informasjonen om verneområdene vi har på Svalbard, sier Tveito.

Guri Tveito

Miljøvernsjef Guri Tveito hos sysselmannen mener det er en rekke onformasjonsbehov som vil ivaretas hvis et natursenter kommer til Svalbard.

Foto: Sysselmannen

Store områder vernet

På Svalbard er 65 prosent av landarealet og 87 prosent av havområdene vernet som nasjonalparker eller naturreservater.

Forslaget går ut på å lage et naturinformasjonssenter i Longyearbyen som kan formidle kultur- og naturverdier. Det skal bidra til at Norge kan ivareta øygruppa som en av verdens best forvaltede villmarksområder også i framtiden.

– Etablering av et senter vil kunne ivareta en rekke informasjonsbehov innenfor forvaltning, forskning, turisme og annet næringsliv, sier miljøvernsjef Guri Tveito.

Ny teknologi skal brukes

– Utstillingen skal være mangfoldig og gi opplevelser. Ny teknologi skal brukes.

Et slikt senter skal være et supplement til virksomheten ved Svalbard museum. Ulike grupper av fastboende og besøkende etterspør i økende grad informasjon om Svalbard.

– Natur- og kulturveiledning vil være en bærebjelke for senteret. Aktuelle tema er natur- og kulturminner på land og i havet, fangst og høstingstradisjoner, geologi, nordlys klima og andre miljøutfordringer, forteller Tveito.

Sendt til departementer

Forslaget blir nå sendt over til flere departementer. Blir ideen godtatt, må forslaget utredes nærmere.

Det kan bli snakk om investeringer i et nybygg på mellom 15 og 50 millioner kroner, basert på erfaringer fra etablerte sentre på fastlandet.

Reiselivssjef på Svalbard, Ronny Brunvoll

– En god ide, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Hvert år er det 50 000 overnattingsdøgn på Svalbard. 50 000 turister med på cruiseskip som anløper øygruppa. Lokale aktører i Longyearbyen synes forslaget om et slikt senter er svært godt.

God ide

– Ja, dette synes vi er en god ide å jobbe videre med. Etablering av et slikt senter kan være et tilskudd for å gjøre Svalbard til en helårlig turistdestinasjon. Dette kan bli en god attraksjon, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll.

Tilbakemeldingene miljøvernsjef Guri Tveito har fått er at forslaget om et slikt senter passer godt i den omstillingsfasen Longyearbyen er inne i nå.

– Det er behov for produkter som er viktig både for reiselivet og forskning som er to av beina samfunnet her hviler på, sier Tveito til NRK.