– Befolkningsgrunnlag avgjorde kutt

– Finnmarkssykehuset er opptatt av å legge til rette for likeverdige hensetjenester for den samiske befolkningen, sier kommunikasjonssjef Ivar Greiner. Bakgrunnen for er at sametingsrådet er svært skuffet over at Finnmarkssykehuset har vedtatt å legge ned åtte stillinger innenfor psykisk helse i områder som betjener flest samiske pasienter. Greier sier at kuttene ble fordelt i forhold til befolkningsgrunnlag.