– Befester vår rolle som et av landets viktigste fiskeriområder

Til sammen skal det investeres over 100 millioner kroner på bygging av en ny fiskefabrikk og utvidelse av industrikai i Karlsøy.

Karlsøybruket

Karlsøybruket ligger på Vannøya i Karlsøy kommune.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Det satses mye på fiskerinæringen i Karlsøy. Nå er det planer om å bygge et stort anlegg for mottak av fisk, og utvide kaiområdet i Vannavalen på Vannøya med 100 meters lengde.

Det nye fiskemottaket til Karlsøybruket AS skal ligge vegg-i-vegg med anlegget som driver klippfiskproduksjon. Her skal de både kjøpe og produsere fisk.

Planen er at begge utbyggingene skal stå ferdig i 2016. Allerede har Kystverket gjort ferdig en utbygging av havna i Vannvåg for over 104 millioner kroner.

Jan Hugo Sørensen

Rådmann i Karlsøy kommune, Jan Hugo Sørensen.

Foto: Kommunesektorens organisasjon

– Områdene utenfor Vannøya ligger veldig strategisk godt til i forhold til fiske og aktiviteter både nå og i tiden fremover. De nye satsingene ligger høvelig til i forhold til de kjente fiskefeltene langs kysten, og det betyr at fiskeflåtene har kort vei til moderne anlegg, sier rådmann i Karlsøy, Jan Hugo Sørensen.

– Vi skal drive rasjonelt og framtidsrettet, og det befester Karlsøy sin stilling som en av de sterkeste fiskeriområdene her i landet.

Ungdommene satser på fiske

– Blir det også flere arbeidsplasser i kommunen da?

– Vi har samtaler med Karlsøybruket, og det vil gi økt aktivitet, det er det ikke tvil om. Men jeg kan ikke si nøyaktig hvor mange flere som vil få jobb der. Men det blir en spennende tid framover, sier rådmannen.

Allerede har flere ungdommer fra øykommunen kjøpt båt og satset på fiske. Rådmannen håper også flere av ungdommene velger fiskeindustrien på land som yrkesretning.

– I tillegg har vi de siste årene hatt betydelig arbeidsinnvandring, og et stort antall utenlandske arbeidere jobber ute på fiskeindustrianleggene. Mange av dem har kjøpt seg bolig og blir her, og er godt integrerte i samfunnet, sier Sørensen.