NRK Meny
Normal

– Befaringen er viktig for å få førstehåndskunnskap

De norske forsvarspolitikerne var mandag på ei viktig befaring i forhold til det framtidige forsvaret av Nord-Norge.

Forsvarskomiteen besøkte Bardufoss.

Her fra Bardufoss da Stortingets forsvarskomite mandag fikk blant annet brief om Kystvaktas NH90-helikopter.

Politikerne besøkte Bardufoss i Troms og Andenes i Nordland, for å sette seg inn i de nordnorske kampsakene for framtidas forsvar.

– Befaringen er viktig for å få førstehåndskunnskap, sier fungerende leder i Stortingets forsvarskomite, Øyvind Halleraker fra Høyre.

Seks av forsvarskomiteens medlemmer fikk mandag mer kunnskap om konsekvensene dersom man flytter Bell-helikoptrene sørover til Østvold, Hærens behov for helikopterstøtte, og en eventuell nedlegging av Orion-basen på Andøya.

Viktig med kunnskap

I forsvarssjefens fagmilitære råd foreslås det at Bell-helikoptrene til 339-skvadronen flyttes sørover, noe som bekymrer blant andre ordfører i Målselv.

– Jeg tenker det er kjempeviktig for komiteen å forstå hva man egentlig tar bort fra området hvis man skal følge Forsvarssjefens fagmilitære råd. Det sier Regina Alexandrova, som representerer Troms Høyre i komiteen.

I løpet av mai vil komiteen ha klar sitt syn på dette, og andre spørsmål i langtidsplanen for Forsvaret. Alexandrova vil ikke konkludere med hva hun går inn for før komiteen er klar.