– Legg ned Sametinget

Fremskrittspartiets sametingsgruppe foreslår at Stortinget bør legge ned Sametinget.

Hans Eriksen

– Nedleggelse av Sametinget vil være positiv for alle, ikke minst for samene, sier Frp-politiker Hans J. Eriksen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fremskrittspartier fremmet i dag forslag om å legge ned Sametinget, under tingets plenumssamling i Karasjok.

Fremskrittspartiet gikk i høst til valg på dette fordi partiet mener det ødelegger forholdet mellom samer og nordmenn.

Positivt for samene

– Vi mener at det er et overflødig organ, og vil gjerne legge ned hele Sametinget, sier Hans J. Eriksen som er Frp-politiker i Sametinget.

– Nedleggelse av Sametinget vil være positiv for alle, ikke minst for samene. Etter ett års virke i Sametinget er jeg mer og mer overbevist om at det vil gagne det samiske samfunnet om Sametinget med alle sine haleheng nedlegges, sier Eriksen.

– Er det Frp sentralt som står bak forslaget?

– Dette er noe jeg har jobbet med hele livet. Jeg er en aldrende mann og har levd lenge før Sametinget ble opprettet. Og jeg vet at vi hadde det bra før Sametinget kom. Vi i Frp mener nemlig at overføldige organer – de trenger vi ikke.

– Dessuten er det mange andre politikse organer vi samer kan boltre oss i, og delta på lik linje med andre, – som kommunestyrer, fylkesting og Storting.

LES OGSÅ: – Siv, legg ned Sametinget

Tar forslaget alvorlig

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli er ikke overrasket over FrPs forslag om å legge ned Sametinget.

Foto: Thor Werner Thrane / nrk

Frps forslag har ikke vagt voldsom oppsikt på Sametinget, men sametingspresident Egil Olli tar likevel forlaget alvorlig.

– Det som er spesielt med dette forslaget er at dette er noe Frp har jobbet med i valgkampen, og noe de har lovet sine velgere. Det er greit å akseptere forslaget, men begrunnelsen deres for hvorfor Sametinget bør legges ned er jeg ikke enig i, sier Olli.

Tre stemmer

Hans J. Eriksen foreslår også å legge ned Finnmarkseiendommen (FeFo) som han mener er et haleheng som er etablert i kjølvannet av Sametinget.

– Disse organene er overflødige, og rett og slett ødeleggende for vårt flerkulturelle samfunn i nord, mener Eriksen.

Hvor mange stemmer regner du med å få?

– Vi regner ikke med å få annet enn våre egne stemmer. Vi er tredje største parti i Sametinget med tre representanter. Jeg regner med at vi helt sikkert får tre stemmer for forslaget, sier Eriksen.

Stemt ned

Anslaget til Eriksen stemte bra, for flertallet i Sametinget så ingen grunn til å bruke tid på å diskutere nedlegging av seg selv. 32 av 35 representanter stemte for å avvise saken.

Nå håper Frp at Stortinget vil gripe inn, siden de er de eneste som kan vedta nedleggelse.