Normal

– Barneverntjenesten har betydelige utfordringer

Barneverntjenesten i Tromsø har store utfordringer blant annet innen arbeidsmiljø.

Barnevern

En arbeidsmiljøundersøkelse viser at barneverntjenesten i Tromsø blant annet har store utfordringer knyttet til organisering (illustrasjonsbilde).

Foto: SARA JOHANNESSEN / SCANPIX

Det bekrefter arbeidsmiljøundersøkelsen ved barneverntjenesten i Tromsø. Den viser blant annet at tjenesten har store utfordringer innen ledelse og organisering, og at det er mangel på tillit nedover i organisasjonen.

I arbeidsmiljøundersøkelsen er det gjennomført 40 individuelle samtaler med ansatte, og 92 av 100 ansatte har svart på en nettbasert kartlegging.

Kommunen startet arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen etter en varslingssak før jul 2015 og flere saker i media.

Det var NRK som rullet opp de kritikkverdige forholdene i barneverntjenesten i Tromsø i fjor høst. Blant annet kom det fram at ansatte i tjenesten fryktet represalier for å stå fram offentlig med sine historier, og Landsforeninga for barnevernsbarn mistenkte at barnevernet i Tromsø jukset med tall for å skjule lovbrudd. Som en følge av dette trakk enhetsleder Elizabeth Kræmer seg fra stillinga si i februar.

Sviktet i halvparten av sakene

Kommunen opplyser at det er gjort flere undersøkelser av barneverntjenesten:

  1. Tilsyn: Fylkesmannen i Troms undersøkte 40 tilfeldige saker, for å avdekke hvordan barneverntjenesten jobber med undersøkelser og tiltak. Gjennomgangen avdekket to lovbrudd og svikt i halvparten av sakene, og kommunen ble bedt om å redusere ventetid og gjøre bedre undersøkelser.
  2. Systemgjennomgang: På bakgrunn av tilsynet satte kommunen en ressursgruppe som gjennomgår tjenesten for å sikre god kvalitet og rett hjelp til rett tid. Dette arbeidet avsluttes i juni.
  3. Gjennomgang av henlagte saker: Etter tilsynet startet en gruppe arbeidet med å gjennomgå alle henlagte saker fra 2015, for å vurdere om noen bør gjenåpnes.

Har én måned på seg

Tromsø kommune la fram resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen på en pressekonferanse klokka 15.30 fredag.

– Vi har gått ut med undersøkelsen fordi har vært veldig mye søkelys på barneverntjenesten over tid. Derfor har vi funnet det riktig å være så transparente som mulig – vi er avhengig av at folk der ute har tillit til tjenesten, sier kommunaldirektør Kari Henriksen.

Før jul fikk ledelsen i barnevernet en del indikasjoner på at de ansatte var misfornøyde med dem. Enhetsleder Aina Isaksen sier at de nå vet akkurat hvor skoen trykker, og at ledelsen må jobbe på en ny måte for å bedre situasjonen.

– Vi går i gang med en del tiltak allerede fra mandag av. Det er satt ned arbeidsgrupper som skal blant annet skal jobbe med organiseringen og strukturen i barneverntjenesten, og arbeidsmiljøet. Det skal også gjøres et arbeid på ledelsesnivå.

Frem til 1. juni skal barnevernet, sammen med hovedverneombudet i kommunen, jobbe fram en plan om hva som må gjøres framover og hvordan barnevernet skal se ut i fremtida.

– Er det realistisk å tro at alt er i orden om én måned?

– Nei. Men vi skal starte jobben, og i løpet av den neste måneden må vi legge et grunnlag som gjør at vi får troen på veien videre, sier Isaksen.

Tror på ro i tjenesten

Hovedverneombud i Tromsø Håvard Sandberg sier at han nå tror det blir ro i barneverntjenesten.

– Vi satser på en bred involvering. Punkter som kanskje ikke har vært håndtert helt åpent før skal vi nå ha åpenhet om. Jeg og de tillitsvalgte har sagt til arbeidsgiver at vi vil prøve å få til kjempegode løsninger for tjenesten, sier han.

– Kan Tromsøs befolkning ha tillit til barneverntjenesten slik den er nå?

– Ja, det mener jeg. Vi skal vise at vi er tilliten verdig, sier Isaksen.