NRK Meny
Normal

– Barnevernsrotet kunne vært unngått

Historien med barnevernet i Porsanger kunne vært unngått, mener høgskolelektor.

Faren vant omsorgsrettssaken, men ble likevel fratatt barnet

Barnevernet i kommunen får krass kritikk av Fylkesmannen etter at de tok et barn fra faren til tross for at tingretten hadde gitt han omsorgen.

Barnevernsrotet i Porsanger kunne vært unngått, mener høgskolelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Finnmark og utdannet barnevernspedagog Evelyn Eriksen.

– Denne familien kjempet en lang kamp mot barnevernet. Om barnevernet hadde gjort et skikkelig barnevernsfaglig arbeid og fulgt lover og regelverk, kunne hele saken vært unngått, sier Eriksen.

– Svært alvorlig sak

Høgskolelektor Evelyn Eriksen har også skrevet boka« Barnevern i barnehage og skole» og har blant annet undervist på barnevernstudiet ved skolen.

Saken som hun henviser til handler om en far som i 2008 i tingretten fikk omsorgen for barnet sitt. To år senere henter barnevernet i Porsanger barnet etter å ha gjort et hastevedtak.

I mer enn ett år kjempet faren en lang kamp mot barnevernet, før han fikk omsorgen for barnet tilbake.

– Når kommunen nekter å tilbakeføre barnet etter at to sakkyndigrapporter konkluderer med at far er best skikket til å ta hand om barnet så er det alvorlig. Når akuttvedtaket oppheves skal kommunen føre barnet tilbake, sier Eriksen.

– Alvorlig at ingen innrømmer feil

Eriksen har lest den 10 sider lange rapporten fra Fylkesmannen, og forteller om en barnevernstjeneste som gått utenfor sitt mandat og myndighetsområde.

Men det er ikke det verste, ifølge lektoren. Hun mener det ikke finnes en eneste formildende omstendighet i kommunens saksbehandling.

– Barnevernet har ikke klart å føre tilsyn med barnet de selv har plassert i fosterhjem gjennom et kritikkverdig akuttvedtak. Det verste er at kommunen ingen måte innrømmer at det er gjort feil mot denne familien. Det er alvorlig, påpeker Eriksen.

Barnevernet: – Små glipper kan skje

Barnevernsleder i Porsanger kommune Karen Marie Joks, forteller at de har brukt dagen til å gå gjennom fylkesmannens rapport. Men de sier seg helt uenige i lovbruddene Fylkesmannen viser til i sin rapport.

– I en hektisk hverdag kan små glipper skje. Men slik vi ser denne saken i sin helhet, er vi uenige i at det har skjedd så mange lovbrudd. Saken ikke er godt nok belyst, og vi vil sende inn mer dokumentasjon til fylkesmannen, sier Joks.

Tilliten til barnevernet svekkes

Men det finnes konsekvenser av denne rapporten, som går langt utenfor akkurat denne saken, forteller høgskolelektor Evelyn Eriksen.

– Saker som denne gjør at tilliten til barnevernet svekkes nok en gang. Det igjen kan føre til at unger som trenger hjelp fra barnevernet ikke får det. Tilliten til etaten er så svekket at folk kvier seg for å ta kontakt, sier Eriksen.