– Barnevernet må undersøke sakene skikkelig framfor å være så opptatt av å holde tidsfrister

Barnevernsadvokat kritisk til at hver femte bekymringsmelding til barnevernet blir lagt bort uten nærmere undersøkelser.

Barnevogn i vintervær

Illustrasjonsfoto.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Mor fikk behandling av helsevesenet for sine psykiske plager. Helsetjenesten sendte en bekymringsmelding til Tromsø barnevernstjeneste som la bort saka.

– Barnevernet må undersøke sakene skikkelig framfor å være så opptatt av å holde tidsfrister, sier barnevernsadvokat Ulf E. Hansen i Tromsø til NRK.

I 2014 fikk 53.100 barn og unge hjelp fra barnevernet.

Av meldingene som ble undersøkt ble en stor del avslutta uten at det ble satt i verk tiltak. Hver femte melding ble lagt bort uten nærmere undersøkelse.

Mistenker talljuks for å skjule lovbrudd i barnevernet

Slik skal sakene håndteres:

  • Innen 7 dager vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.
  • Dersom det er grunn til å tro at barnet trenger tiltak, skal det undersøkes.
  • Fristen for det er tre måneder. I særlige tilfeller seks måneder.
  • Deretter skal barnevernet sette i gang tiltak.

I 2014 brøt norske kommuner tidsfristene i ni prosent av sakene. I noen fylker, for eksempel Troms var tidsfristbruddene det dobbelte.

– Grundighet er viktigere enn tidsfrister i barnevernet

Ulf E. Hansen, barnevernsadvokat
Ulf E. Hansen

– Det er viktigere at sakene blir skikkelig undersøkt enn at tidsfristene blir holdt, mener barnevernsadvokat Ulf E. Hansen

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Advokat Ulf E. Hansen har i mange år arbeidet med barnevernssaker for norske kommuner.

– Barneverntjeneste skal komme til bunns i en sak. Det er ikke lett å jobbe under tidspress når man føler at jobben ikke blir godt nok gjort. Mange barneverntjenester sliter med mange permisjoner og sykemeldinger. Dermed blir kontinuiteten dårlig. Da kan man bli nødt til å se bort fra tidsfrister, sier Hansen.

– Det må stilles krav til barnevernsledelsen

Advokat Ulf E. Hansen

Krav til ledelsen

Advokat Ulf E. Hansen mener at mye kan gjøres dersom ledelsen i de kommunale barneverntjenestene er fullt ut klar over hva deres oppgave er.

– Det er viktig at ledelsen har tillit blant de ansatte. Ledelsen må støtte opp under saksbehandlerne som skal gjøre en grundig jobb, sier han.

– Ledelsen må tenke kvalitet og ikke å være flinkest i klassen for å kunne rapportere oppover om at man overholder fristene, sier han.

– Men Fylkesmannen kontrollerer barneverntjenesten. Er ikke det tilfredsstillende?

– Jeg har ennå til gode å se at Fylkesmannen har gitt støtte til en barneverntjeneste som har brutt tidsfristen fordi barnevernet har ansett det nødvendig for å komme til bunns i en undersøkelse, sier Hansen.


Fylkesmannen ikke enig

– Tidsbruken er en del av kvaliteten

,Hilde Bremnes, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms
Hilde Bremnes, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes mener at tid er et kvalitetskriterium

Foto: Kristine Østvold / NRK

Det er Fylkesmannen som skal følge med at Barnevernet holder fristene som er satt. Kommunene rapporterer fire ganger i året til Fylkesmannen.

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen i Troms er ikke enig med advokat Ulf E. Hansen.

– Vi er tilsynsmyndighet og får inn rapporter på tidsfrister fra kommunene fire ganger i året. Da kontrollerer vi om de har brutt fristene, men vi kontrollerer også kvaliteten på arbeidet, sier hun.

– For det enkelte barn er det avgjørende at barnevernet yter riktig hjelp til riktig tid. Det betyr at tidsbruken er en del av kvaliteten, sier utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen.