NRK Meny
Normal

– Ballo bryter med Soria Moria

Full strid blant de rødgrønne etter Olav Gunnar Ballos sykehusutspill: Senterpartiet mener Ballo bryter Soria Moria-erklæringen.

Senterpartiet i Finnmark er bestyrtet etter Ballos forslag om at sykehusene i Hammerfest og Kirkenes bør kutte ut kirurgi-tilbudet.

– Da er det bedre å styre flere pasienter til Finnmark for å sikre tilbudet, mener Sp.

Ballo på feil side

Olav Gunnar Ballo gikk rett på sak på NRK Finnmarksnytt i går: Vi må tørre å diskutere sykehusstrukturen i Finnmark på fordomsfritt grunnlag, og dette kan blant annet vi pasienter takke oss selv for, sa Ballo i går .

Leder i Finnmark Senterparti, Vidar Lund, mener Ballo rokker ved Soria Moria-erklæringen og skaper usikkerhet om sykehusstrukturen i Finnmark:

– Jeg er veldig skuffet. Jeg trodde virkelig at Ballo stod på den siden som ønsket et skikkelig sykehustilbud i Finnmark, og det er det veldig synd at han ikke gjør. Vi hadde trengt den stemmen på Stortinget fra Finnmark, sier Lund.

Livsfarlige løftebrudd

Vidar Lund i Finnmark Senterparti mener at dette er å bryte Soria Moria-løftene til velgerne, og ikke minst kan det sette liv i fare:

– Soria Moria-erklæringa sier klart at vi skal ha et nært akuttilbud og fødetilbud. Det er ikke holdbart å legge ned akuttkirurgien i Finnmark. Med løsningene som Ballo skisserer kan jo liv gå tapt.

– Tving dem til Finnmark

– Men Ballo peker på at pasientene heller reiser vekk og at det derfor ikke er grunnlag for et slikt akuttilbud, har han et poeng?

– Dersom man velger å legge ned i Finnmark, er det i virkeligheten ikke et fritt sykehusvalg. Da kan ikke folk velge å la seg operere i Finnmark, sier Lund.

– Hvis man først skal reduserer det frie sykehusvalget, får man heller se på løsninger som sier at folk må opereres i Finnmark hvis det er kapasitet. Det kunne vært med på å styrke tilbudet og fagmiljøene i Finnmark.