– Arbeidsgiver skal vurdere tiltale

I går meldte NRK at en kommunetopp i Finnmark er tiltalt for voldtekt av en annen mannlig kollega. Nå har arbeidsgiveren hans bedt om en kopi av tiltalen av Troms og Finnmark statsadvokatembeter. – Vår advokat skal se på saken. I tillegg skal vi diskutere saken i kommunestyret 28. oktober. Målet her er å få frem hvilke retningslinjer som skal gjelde. Jeg må understreke at jeg ikke har sett tiltalen ennå, og så langt er heller ingen dømt i saken, sier ordføreren i den aktuelle kommunen til NRK. Det er usikkert når arbeidsforholdet til kommunetoppen blir endelig avklart.