– Alta er ingen lillebror til Hammerfest

Det største oljefunnet på ti år har skapt forhåpninger om verdiskaping i flere byer i Finnmark.

Hammerfest- Melkøya

Funnet i Barentshavet skaper debatt om hvor de lokale ringvirkningene skal få størst utslagsfelt. Det er ikke alle som er enig i at Hammerfest er det naturlige valget.

Foto: Allan Klo

Arvid Jensen

Ariv Jensen, Petro Arctic.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Arvid Jensen, leder i Petro Arctic, mener Statoils funn av betydelig mengder olje på Skrugard-prospektet i Barentshavet vil gi store ringvirkninger. Han mener at Barentshavet nå kan vokse fram som den nye store oljeprovinsen i Europa.

– Det er all grunn til å tro at Hammerfest blir et senter for den utbyggingen som kommer, med helikopterbase, oljebase, driftsfunksjoner og leverandørindustri, sa Arvid Jensen da nyheten ble kjent.

– Ingen lillebror

Alta

Alta er ingen lillebror til Hammerfest, forteller direktør i Alta næringsforening, Brita Leiros.

Foto: Gyda Kathrine Hesla / NRK

Funnet i Barentshavet skaper store forventninger om ringvirkninger og fortjeneste, i flere byer enn Hammerfest, forteller direktør i Alta Næringsforening, Brita Leiros.

– Vi er ingen lillebror i noen sammenheng, men det kunne være en fin samarbeidspartner hvis det skulle være slik at Hammerfest ønsker det. Hvis ikke må vi jo kjempe i lag med Hammerfest, eller kjempe for de samme store kontraktene som Hammerfest kjemper om, sier Leiros.

– Alta har flere fordeler

Det støttes langt på vei av næringssjef i Alta kommune, Jørgen Kristoffersen. Han kan se for seg en helikopterbase i Alta, og mener Alta har flere fordeler.

– Alta har noen fortrinn, gjennom kommunikasjon og logistikk. Jeg vil jo tro at kanskje om kort tid vil vi merke stor økning over flyplassen i Alta, og antagelig vil vi også ha det som tidligere het snøhvitekspressen igjen på sjøen, sier han.

Harstad en konkurrent

Marit Helen Pedersen

Marit Helene Pedersen, regionsdirektør i NHO, mener Harstad vil melde seg på i kampen om ringvirkningene.

Foto: NHO

Regiondirektør i NHO, Marit Helene Pedersen mener det er nærhetsprinsippet som gjelder, men mener Harstad allerede er en konkurrent.

– Basefunksjonene vil alltid ligge nærmest mulig, slik er dynamikken i hele oljenæringen. De må ha basefunksjoner nært, og driftsfunksjoner vil nok på noen fagområder skje fra Harstad. Det er helt klart, for der har du et stort fagmiljø knyttet til petroleumsteknologi, sier hun.

Maner til sammarbeid

Derfor ønsker Næringssjef i Alta, Jørgen Kristoffersen samarbeid fremfor konkurranse innad i fylket, for å holde konkurrenter sørfra på avstand.

– For Alta og Hammerfest og Finnmark er det viktig at vi sørger for at størst mulig ringvirkninger blir lagt igjen i vårt fylke. Derfor må vi bidra alle sammen til at det blir størst mulig ringvirkninger i Finnmark av dette, og ikke la lokaliseringsdiskusjoner bidra til at ting faktisk ikke lander i Finnmark i det hele tatt.

Skrugard

Feltet på Skrugard ligger nord for Snøhvit og Gloliat-feltet.

Foto: Statoil