– Alt laksefiske i sjøen må stoppes

Det mener universitetsprofessor.

Laks

Laksefiske i sjøen er ulønnsomt mener professoren.

Foto: TERJE MAROY / AFP

– Staten og eiere av lakseelver bør kjøpe opp laksefisket i sjøen for å redde den norske stammen av villaks, sier professor Normann Aanesland.

Han er professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Han mener at i stedet for å stenge elver for laksefiske bør man stoppe alt fiske etter laks i sjøen.

– Staten og eierne av lakseelvene kan sammen betale sjølaksefiskerne for å la nøtene ligge.

– Halvparten bør ikke fiskes i det hele tatt

Halvparten av kvantumet som normalt tas i sjøen skal i stedet kunne fiskes i elvene. Den andre halvparten ikke skal fiskes i det hele tatt. På den måten vil den være med på å bygge opp igjen bestanden av villaks.

– Når vi ser på prisen som man oppnår per kilo i sportsfiske og det som man oppnår på kilenoten så er det en vesentlig prisforskjell, sier forskeren.

Det er nå forbudt å fiske laks i mer enn hundre norske lakseelver der laksen enten er utryddet eller står i fare for å bli utryddet.

Liten økonomisk betydning

En som fisker laks i sjøen får kanskje 70 kroner kiloet for fisken. Sjølaksefisket har dermed liten økonomisk betydning for samfunnet.

Det har derimot laksen som tas av sportsfiskerne i elevene våre. For eksempel ble det lagt igjen minst 2000 kroner for hvert kilo laks som ble tatt i Altaelva i fjor gjennom salg av fiskekort og andre tjenester til sportsfiskerne.

Daglig leder Ivar Leinan i Alta Laksefiskeri Interessentskap