– Alle ansatte på smelteverket er våre helter

Industrien er nøkkelen til å nå klimamålene, derfor er privat verdiskaping viktig for å nå målene, mener NHO.

finnfjord røyk

Finnfjord smelteverk som helter for norsk industri for å få ned klimautslipp

Foto: Arild Moe / NRK

Finnfjord smelteverk blir trukket fram som et eksempel som på vellykket satsing på å nå disse målene.

Ole Erik Almlid

Ole Erik Almlid er viseadministrerende direktør i NHO og skryter av nordnorske bedrifter som leder an for å få til det grønne skiftet.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Sånn sett er alle de ansatte på smelteverket våre helter. Det sa viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid på årskonferansen til NHO Troms, Finnmark og Svalbard.

Samspillet mellom næringslivet, det offentlige er nødvendig for å nå målsettingene.

Det koster å få til kutt i utslipp

Målet er at industrien skal kutte klimagassutslippene til null innen 2050.

– Det er ingen umulig oppgave, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen. I dag deltar han på NHO sine årskonferanse for Troms, Finnmark og Svalbard før han haster videre til Finnfjordbotn smelteverk.

– De er det beste eksemplet på innovativ satsing for å nå målet. De bruker alger for å fange CO₂, det kan igjen brukes som fiskef'òr. Dersom dette kan skaleres opp kan det være banebrytende, sier Helgesen,

Til tross for at industrien har kommet langt for å nå klimamålene, koster det nå mye for å få til det ekstra som kreves.

– Det er de lavthengende fruktene som er nådd, nå vil det kreve mye for å nå målene, sier Helgesen. Derfor lanseres det i dag et nytt tiltak.

Prosess 21 et forum for å nå målene

I dag presenterer regjeringen melding for industriens rammevilkår, som går i statsråd i morgen. I iindustrimeldinga går det igjen tre hovedelementer: digitalisering, kompetanseutvikling og industriens rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. I dette forumet skal det være representanter for industrien, forskningen og fra dem som forvalter støtteordninger og andre virkemidler: Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, Gassnova og Miljødirektoratet.

Forumet skal gi innspill om hvordan vi kan få minimale utslipp, parallelt med bærekraftig vekst. De skal vurdere kostnader og konsekvenser ved ulike tiltak, og hvilken virkning dette har for klimagassutslippene. Dette er noe industrien selv har ønsket seg. Det skal styrke samhandlingen mellom næringslivet, forvaltningen og forskningen. .

Ifølge han har Regjeringen har styrket virkemidlene for forskning og innovasjon.

– Vi har videreført satsingen på karbonfangst- og lagring og vi har opprettet satsingen Norsk Katapult. Katapultene er testsentre hvor næringslivet kan teste ut ideer og løsninger.

– Gjennom Prosess 21 vil vi løpende få feedback på hvordan virkemidlene fungerer, om innretningen bør endres eller tiltak omprioriteres. Forumet vil også gi industrien et bedre grunnlag for å redusere sine utslipp og identifisere forskjellige typer barrierer mot omstilling til lavutslippssamfunnet. Mange av morgendagens lavutslippsløsninger vil finnes i, eller i samarbeid med industrien. Prosess 21 skal bidra til dette, sa Helgesen i sitt budskap til årsmøtet i NHO i nord.