NRK Meny
Normal

– Aktuelt med nødslakting på vidda

Statssekretær bekrefter at det kan bli aktuelt for myndighetene å nødslakte rein dersom ikke reindriftsnæringa får orden i sysakene.

Rein

Illustrasjon: Dersom ikke reindriftsnæringa selv klarer å regulere reintallet kan det bli aktuelt å pålegge nedslakting.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

De siste dagene har det kommet rapporter om at rein sulter ihjel på en overbeitet vidde. Dersom ikke reineierne selv tar grep, er nødslakting et mulig tiltak, sier statssekretær Ola Heggem i landbruksdepartementet.

– Det finnes mange muligheter i forhold til reindriftsloven, og det er faktisk å pålegge nedslakting og tilpasse reintallet til det som er godkjent.

– Alle tenker på sitt eget beste

Med reindriftsloven fra 2007 har næringa selv fått mye av ansvaret for å bestemme hvor mange rein det skal være på vidda.

Ifølge lederen for det største reinbeitedistriktet i Vest-Finnmark, Peer Mikkelsen Gaup, blir dette er problem, da det er få reineiere som er villig til å redusere reintallet sitt.

– Hver enkelt reineier tenker på seg og sitt eget beste. Ut i fra det lar det seg ikke gjøre å minske reintallet.

I 2002 ble det satt et mål om at hans distrikt ikke skulle ha mer enn 5700 rein. Før slakting i år hadde de 12-13.000.

– Det er fordi myndighetene ikke har fastsatt en kvote per bruk. Vi kan bygge opp så mye rein som vi selv vil.

– Med andre ord har ingen stoppet dere?

– Ja.

Vilje til å rydde opp

Men dette ansvaret ba de om selv, i forbindelse med utarbeidelsen av reindriftsloven, sier statssekretær Heggem i landbruksdepartementet.

Han mener næringa nå er villig til å ta dette ansvaret.

– Her må de som så langt ikke har gjort jobben sin, gjøre det. Hvis ikke forlanger de at myndighetene griper inn overfor sine kollegaer. Jeg opplever en betydelig grad av selvkritikk og vilje til å rydde opp, sier Heggem.